Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Nieuwe studie: Dramatische afname orang-oetans op Borneo

Close-up van een Borneose orang-oetan in Maleisië

Sinds het jaar 2000 is het aantal orang-oetans op Borneo met 100.000 afgenomen. Dat betekent dat in die tijd de helft van de orang-oetans is verdwenen. Schokkende cijfers in een nieuw onderzoek dat vandaag is verschenen in Current Biology.

“Ik had niet verwacht dat de afname zo snel was gegaan. Het zijn duizelingwekkende getallen.”, zegt co-auteur Serge Wich. De 'apenprofessor' is sinds 2014 bijzonder hoogleraar Grote Mensapen aan de Universiteit van Amsterdam: een leerstoel in samenwerking met WNF. “Er moet nu pijlsnel actie worden ondernomen om de mensaap te redden.”

Stroperij en jacht

Het is niet nieuw dat het leefgebied van de orang-oetan in de loop der jaren vooral sterk is gekrompen en versnipperd door een combinatie van houtkap, bosbranden en de aanleg van plantages. Volgens het internationale onderzoeksteam vallen daarnaast meer slachtoffers door jacht en stroperij dan eerder gedacht.

Nesten tellen

Aan de hand van tellingen van nesten schatten de onderzoekers dat nu op Borneo tussen de 70 duizend en ruim 100 duizend orang-oetans leven. WNF in Indonesië heeft ook data aangeleverd voor het rapport. In de beschermde gebieden waar WNF werkt, zoals Sebangau in Kalimantan, zijn de aantallen orang-oetans gelukkig stabiel. Hans Beukeboom, bossenexpert van WNF: “Om de vele bedreigde diersoorten op Borneo beter te kunnen beschermen, herstellen we ook hun leefgebieden. Zo helpen we de orang-oetan in Arabela door de losse bosreservaten waarin hij leeft weer te verbinden en in stand te houden door duurzaam bosbeheer. In Sebangau herstellen we het veenbos, zodat de orang-oetan meer gezonde leefruimte heeft.” Beukeboom roept de overheid en de industrie op om nu snel actie te ondernemen om de orang-oetan goed te beschermen, in samenwerking met natuurorganisaties als WNF.

Geef een gift