Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Noordzeebescherming: stap in de goede richting

Er is een belangrijke stap genomen bij het beschermen van de Noordzeenatuur. De Tweede Kamer nam nog vlak voor het verkiezingsreces een motie aan waarmee twee belangrijke gebieden kunnen worden gesloten voor visserij die de bodem beschadigt. Het gaat om het Friese Front en de Centrale Oestergronden met een oppervlakte van totaal 2000 km2.

Emilie Reuchlin-Hugenholtz, oceanenexpert bij WNF: “Sinds 2008 heeft WNF zich ingezet voor het beschermen van deze twee belangrijke Noordzeegebieden. Het Friese Front en de Centrale Oestergronden zijn ‘motoren van herstel’ door hun enorme productiviteit, biodiversiteit, unieke soorten en leefgebieden. Daarnaast zijn het belangrijke kraamkamers voor bijvoorbeeld kabeljauw, haring, wijting en sprot.”

Steenbolken op vaderdagwrak in de Noordzee

Op weg naar volledige bescherming

Wetenschappers benadrukken dat het beschermen van deze gebieden van belang is voor veel diersoorten die nu onder druk staan, van schelpdieren tot haaien. Wetenschappers en natuurbeschermingsorganisaties pleiten daarom voor volledige bescherming. Maar de Nederlandse regering wil nu slechts delen van het Friese Front en de Centrale Oestergronden beschermen. Toch is deze uitkomst een stap in de goede richting. Emilie: “De Nederlandse regering laat nu een kans liggen om herstel van de Noordzee te maximaliseren, maar dat sluit niet sluit dat dat in de toekomst nog kan gebeuren.”

3,5% Noordzee beschermd

Met de huidige plannen van bescherming van 2000 km2 blijft bescherming van de Nederlandse Noordzee beperkt tot ongeveer 3,5%. Als de Nederlandse overheid in de toekomst nog voor volledige bescherming van het Friese Front en de Centrale Oestergronden kiest, dan wordt bijna 11% van de Nederlandse Noordzee beschermd. Daarmee zou het behalen van de eigen overheidsdoelen een stuk dichterbij komen.

Lange termijn natuurwinst

We krijgen de hoogste opbrengst voor de natuur door de gebieden met rust te laten zodat ze kunnen herstellen. De kosten voor de visserij zijn beperkt. WNF benadrukt dat de beperkte kosten van tijdelijke aard zijn, terwijl de natuurwinst voor de lange termijn is en ten goede komt aan de Nederlandse maatschappij als geheel.

Centrale Oestergronden

De Centrale Oestergronden bestonden ooit uit uitgestrekte oesterbanken (natuurlijke riffen in de Noordzee). Die zijn helaas verdwenen door  met name overbevissing, maar ook door ziekten. Mede dankzij de slibrijke bodem is er nog veel ander bodemleven: zeldzame bodemdieren, zoals de noordkromp die honderden jaren oud kan worden en het burchtenkreeftje. Daar komen ’s zomers tienduizenden Noordse stormvogels, zeekoeten en andere zeevogels op af.

Het unieke Friese Front

Het Friese Font is een uniek gebied in de wereld. Het markeert de overgang tussen de ondiepe zandgronden van de zuidelijke Noordzee en de diepere slibbodems van de Oestergronden. Hier komen watermassa’s samen en er zinkt veel voedsel naar de bodem. Zo’n voedselrijkgebied trekt talloze bodemdieren, vis, zeezoogdieren en zeevogels aan.