Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Oesters keren terug in Noordzee

“Ze leven!” Een luid gejuich was te horen op de vissersboot. Initiatiefnemers WWF en ARK natuurontwikkeling hebben in samenwerking met onderzoekers van Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy in mei een oesterbank geplaatst; op 24 meter diepte zijn ongeveer 80.000 Noorse platte oesters uitgezet en negen 3-D geprinte rifstructuren met oesters. Vrijdag 20 en zaterdag 21 juli vond de eerste monitoring plaats.

Het overlevingspercentage van de oesters wordt geschat op 90%; en de eerste resultaten zijn positief: de overleving van de oesters is goed, ze blijken te groeien en hebben paairijpe geslachtsorganen: een teken voor voortplanting.

Dat betekent dat oesterbanken weer kunnen terugkeren in de Noordzee, zodat deze een voedingsbodem kunnen vormen voor een rijke en gezonde zee. Wereldwijd is 80% van de oesterbanken verdwenen. In de Nederlandse Noordzee nagenoeg alles.

Wereldwijd worden oesterbanken hersteld en beschermd omdat ze een sleutelrol spelen in herstel van biodiversiteit, en ook verhoging van visproductie, waterkwaliteit en bodemstabiliteit leveren, en kunnen bijdragen aan kustbescherming. Tenzij er een bronpopulatie aanwezig is, leert de ervaring dat oesterbanken niet uit zichzelf terugkeren. Daarom brengen WWF en ARK nu op verschillende plaatsen oesters terug, een primeur op de Noordzee die blijkt aan te slaan.

Projectleider Emilie Reuchlin-Hugenholtz (WWF) is blij met de eerste resultaten.

Rewilding de Noordzee

De Noordzee is een drukke zee: we halen er allerlei grondstoffen vandaan zoals voedsel, energie, zand en grind. WWF zet zich in voor een gezonde Noordzee waar ruimte is voor gebieden waar de natuur zich kan maximaal kan herstellen en ontwikkelen, zodat het Noordzee ecosysteem weer gezond wordt en weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. Beschermingsmaatregelen spelen daarin een belangrijke rol en in combinatie met actief herstel van soorten en leefgebieden verwachten we hieraan een extra boost te kunnen geven.

Wil jij ook meehelpen de oceanen weer gezonder te maken? Geef een gift Dank je wel!

Lees ook:

In dit project werkt WWF samen met Ark NatuurontwikkelingBureau Waardenburg, SAS Consultancy en Wageningen Marine Research. Meer informatie over de platte oester lees je op www.platteoester.nl (Engelstalig)

De eerste resultaten zijn goed: de overleving van de oesters is goed, ze groeien en blijken paairijpe geslachtsorganen te hebben.

Met een zogenaamde 'dropcamera' wordt er gemonitord op de zeebodem.

Mosselschelpen worden over boord gezet. Deze zijn goed voor oesterlarfjes om zich op te vestigen.