Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Reactie WWF op rapport PBL ‘Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw’

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde vandaag het rapportNaar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw’. Zij concluderen dat de overheid een veel grotere rol moet gaan spelen in het bepalen van de koers van de landbouw. Wereld Natuur Fonds (WWF) onderschrijft deze aanbeveling. Naast het bepalen van koers is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de boer minstens zo belangrijk.

Samenwerken voor nieuw verdienmodel

‘De boer wordt in het debat vaak als schuldige aangewezen, maar wij hebben met z’n allen toegestaan dat dit intensieve systeem is ontstaan,’ zegt Natasja Oerlemans, landbouw expert bij WWF. ‘En dus hebben we allemaal – de overheid, het bedrijfsleven, de banken, kennisinstellingen en de consument– , een rol om dit weer te kantelen. WWF wil samen met alle betrokkenen werken aan een landbouw die in balans met natuur voedsel produceert. Als voedselbedrijven, supermarkten, banken, verpachters en toeleveranciers boeren belonen voor het maken van duurzame keuzes, dan geeft dat niet alleen duidelijkheid over de gewenste ontwikkelrichting maar wordt het voor boeren pas echt aantrekkelijk om het ook te gaan doen. Een nieuw verdienmodel dus.’

Biodiversiteitsmonitor

Samen met de Rabobank en Friesland Campina is door WWF de afgelopen jaren aan een verdienmodel gewerkt; de biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij. Met deze monitor kunnen boeren meten hoe het met de biodiversiteit op hun bedrijf en daarbuiten gesteld is om vervolgens anders te gaan boeren en een beloning te ontvangen voor de resultaten voor natuur.

Subsidie

Een ander instrument wat de overheid kan inzetten om boeren te ondersteunen in de transitie naar een duurzame landbouw is het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), ruim 1 miljard euro subsidie die jaarlijks wordt verstrekt aan boeren. Natasja Oerlemans: ‘Dit is publiek geld wat ten goede moet komen aan publieke diensten; herstel en behoud van natuur, tegengaan van klimaatverandering en een gezond economisch perspectief voor de boer die voor ons voedsel zorgt.’