Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

Trekvis kan straks haar ei weer kwijt dankzij Droomfondsproject Haringvliet

Paling

WNF heeft een rapport uitgebracht over de 16 soorten trekvissen die gaan profiteren als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier worden gezet. In het rapport Stromen vis: trekvissen en migratiekalender van Haringvliet en Voordelta is de actuele kennis over kenmerken en trekgedrag van deze vissoorten in kaart gebracht. Het gaat om bekende soorten als de paling, bot, zeeforel, zeebaars en Atlantische haring, maar ook om minder bekende met sprookjesachtige namen als de elft en de fint.

Afsluiten Haringvliet was ramp voor deltanatuur

Bij het Haringvliet komen twee grote Europese rivieren, de Rijn en de Maas, uit in zee. Van oudsher zorgden het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater hier voor oer-Hollandse deltanatuur en een grote soortenrijkdom. De monding vervulde een belangrijke functie als migratieroute en opgroeigebied voor trekvissen. Met de voltooiing van de Haringvlietdam in 1971 is het Haringvliet echter van de zee afgesloten en het unieke deltaleven tot stilstand gekomen. Het getij viel weg, trekvissen konden vanaf zee de rivieren niet meer bereiken, kustvogels en andere planten- en diersoorten verdwenen.

Trekvissen terugbrengen in Rijn en Maas

De populaties trekvissen in beide grote rivieren zijn de afgelopen eeuw dramatisch afgenomen of zelfs helemaal verdwenen. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt om de oorzaken van deze achteruitgang aan te pakken. Op dit moment is de waterkwaliteit sterk verbeterd, worden paaiplaatsen hersteld en barrières opgeheven en zijn diverse herintroductieprogramma’s op poten gezet.

Droomfondsproject Haringvliet

In 2018 komen de Haringvlietsluizen op een kier te staan en krijgen vissen weer de mogelijkheid om heen en weer te trekken tussen rivier en zee. Om deze kans ten volle te benutten, werken ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en WNF aan het herstel van een gezonde trekvisstand in en om het Haringvliet. Dit gebeurt in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet, met financiële steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij.

Trekvis kan duizenden kilometers afleggen

Het rapport beschrijft hoe trekvissen tijdens hun levenscyclus gebruik maken van verschillende leefgebieden. Om deze plekken te bereiken, leggen ze tientallen tot duizenden kilometers af. De trekroute en -richting verschillen sterk: de ene soort trekt de rivier op om te paaien, terwijl de andere juist in zee paait en in het zoete water opgroeit.

Het hele jaar door zijn er vissen onderweg

De vismigratiekalender in het rapport laat dan ook een grote diversiteit aan trekbewegingen zien. Het hele jaar door zijn er vissoorten onderweg. Van februari tot juli zwemmen de meeste soorten stroomopwaarts van zee richting rivier. Bijvoorbeeld de stekelbaars, elft, fint, steur en spiering gaan in die periode de rivier op om te paaien. Van juli tot december is de trekbeweging met name stroomafwaarts. De veelal jonge vis, geboren op de rivier, trekt dan richting zee. Maar er zijn ook soorten die zich hier niets van aantrekken en in de genoemde periodes precies de andere kant op reizen.

Kraamkamer voor jonge vis

De zoet-zoutovergang vervult niet alleen een belangrijke rol als doortrekplek voor vissen, maar ook als kraamkamer en opgroeigebied voor jonge vis. Jonge sprot, spiering, rivierprik, zeebaars en haring verblijven soms wel meerdere jaren in de overgang voordat ze hun weg richting zee vervolgen. De visjes vormen daarbij tevens een voedselbron voor veel andere soorten vissen en (trek)vogels.

Zes deelprojecten

Het Droomfondsproject richt zich naast het herstel van een gezonde trekvisstand op nog vijf andere deelprojecten: natuurontwikkeling, recreatie, steur, schelpdierbanken en monitoring. Meer informatie over het Droomfondsproject en de deelprojecten is te vinden op www.haringvliet.nu.

Download hier het rapport

Jonge Atlantische zalm op rivierbodem