Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van onze projecten, resultaten, activiteiten, speciale acties en producten.

Aanmelden

Pers

Persberichten vind je bij onze persafdeling.

Naar Pers

WWF start met bouw vogel- en viseiland in Haringvliet

Binnenkort is het zover! Sinds de permanente afsluiting in 1970 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. Hierdoor is er weer een open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom bouwt Wereld Natuur Fonds een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en voortplantingsplaatsen voor vogels en vissen.

Het openen van de Haringvlietsluizen is een belangrijke stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier en het terugbrengen van de verloren deltanatuur. Het Haringvliet wordt zo weer een internationaal kruispunt voor vogels en vissen. Het vogel- en viseiland komt bij Middelharnis, middenin het Haringvliet. Op en rond de nieuw aangelegde zandbank die in oktober klaar is, kunnen vissen paaien en opgroeien en vinden trekvogels volop gelegenheid om te broeden en eten te zoeken. Bas Roels, senior adviseur zoetwater bij WWF: "Op die locatie lag al een natuurlijke zandbank, maar deze is door het wegvallen van eb en vloed onder water verdwenen. Daarom wordt er een nieuwe zandbank aangelegd van zo'n zes hectare. Een deel hiervan komt permanent boven water en daar kunnen soorten zoals kleine plevier en sterns broeden. De ondiepe oevers zijn een uitstekend foerageergebied voor soorten zoals kluut en lepelaar. Allemaal soorten die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.” WWF heeft een prijsvraag uitgeschreven voor de naam van het eiland. Bij de opening van het eiland in oktober 2018 wordt deze bekend gemaakt.

Nog geen ruim baan voor trekvissen

Zoals de vogels straks op het nieuwe eiland zullen foerageren, kunnen bedreigde vissoorten door de open verbinding tussen zee en rivieren weer de rivieren op zwemmen om stroomopwaarts tot in Duitsland en Zwitserland naar paaigronden te trekken. Aan beide zijden van het Haringvliet wordt echter nog met fuiken en staande netten gevist op garnalen. De migrerende vissen zoals steur en zalm hebben dus grote kans om als bijvangst uit het water te worden gevist. Hopelijk wordt hiervoor op korte termijn alsnog een oplossing gevonden. Ook voor mensen is het nieuwe vogel- en viseiland goed nieuws, want er komt ook een vogelkijkpunt op om de bijzondere soorten die hier straks broeden van dichtbij te bekijken. Staatsbosbeheer is in samenwerking met Hoekschewaards Landschap verantwoordelijk voor het beheer van het eiland.

Droomfonds Haringvliet

Het nieuwe eiland maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties - ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds - met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De bouw van het eiland wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David en Stichting Dioraphte..

Meer lezen:

Trekvogels in de Nederlandse natuur