Over het Wereld Natuur Fonds

Samen de natuur beschermen

De natuur is het grootste wonder op aarde. Een magisch samenspel van mensen, dieren en planten. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft als missie gezamenlijk een wereld tot stand te brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. In het belang van de natuur én in het belang van de mens, die de natuur nodig heeft.

Doelen WWF wereldwijd

Het Wereld Natuur Fonds werd in 1962 opgericht en maakt deel uit van het internationale WWF (World Wide Fund for nature). In meer dan 100 landen en projecten over de hele wereld werken we aan 6 grote doelen:

  1. Diersoorten: de meest iconische diersoorten zijn niet langer bedreigd. Stroperij en illegale handel zijn gestopt en er zijn bijna geen conflicten tussen mensen en dieren.
  2. Bossen: het kappen van de onmisbare bossen is gestopt. Wereldwijd is minstens de helft van het bos beschermd.
  3. Zoetwater: zoetwatergebieden leveren schoon water voor plant, mens en dier; rivieren kunnen weer vrij stromen.
  4. Klimaat: natuurgebieden zijn voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering.
  5. Oceanen: het gaat goed met de wereldzeeën, met de visstand én met duurzame visserij.
  6. Voeding: voedselproductie is duurzaam en toekomstbestendig; landbouw levert voldoende voedsel op én beschermt de natuur.

Achterban

De Nederlandse tak van WWF, het Wereld Natuur Fonds, heeft (per 30 juni 2018) een achterban van 671.000 donateurs en WNF-Rangers. Daarnaast zijn 3500 vrijwilligers in het hele land actief voor WWF en hebben we ruim 350.000 friends en volgers op social media.

Meer over het Wereld Natuur Fonds