Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij steunt het Wereld Natuur Fonds sinds 1993.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ EN WNF

De Nationale Postcode Loterij draagt het Wereld Natuur Fonds een warm hart toe. Het natuurbeschermingswerk van WNF is volgens de loterij van onschatbare waarde voor het behoud van planten en dieren over de gehele wereld.

WNF is de Postcode Loterij en alle deelnemers enorm dankbaar voor hun bijdrage, want daarmee hebben we wereldwijd veel projecten kunnen realiseren. Jouw steun - ook via je lot van de Nationale Postcode Loterij - is onmisbaar. Bedankt!

Meer over Postcode Loterij

Groep giraffen bij zonsondergang in Afrika