In gesprek met Judith Lingeman

Sinds 1993 ontvangt het Wereld Natuur Fonds steun van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de trouwe deelnemers aan de loterij zijn er belangrijke natuurprojecten gerealiseerd. Wij spraken met Judith Lingeman, Manager Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij. Zij licht toe waarom de loterij het Wereld Natuur Fonds een warm hart toedraagt en hoe de samenwerking eruit ziet.

Waarom steunt de Nationale Postcode Loterij het Wereld Natuur Fonds?

“De Nationale Postcode Loterij is opgericht om fondsen te werven voor goede doelen op het gebied van mens en natuur. Natuurbescherming is volgens de loterij van onschatbare waarde voor het behoud van biodiversiteit en de leefbaarheid op onze planeet. Het Wereld Natuur Fonds boekt  bijzondere resultaten door de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren te beschermen, bedreigingen aan te pakken en met burgers, overheden en bedrijven te zoeken naar oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van hulpbronnen.  Daarom is de Nationale Postcode Loterij al bijna 20 jaar partner van WNF.”

Kan WNF de komende jaren blijven rekenen op steun?

"Hoewel het in tijden van bezuinigingen voor ons ook lastiger is om deelnemers te werven en te behouden, kent de Postcode Loterij tot op heden een gestage groei. Hierdoor kunnen we onze bijdrage aan WNF en andere goede doelen op peil houden. Privaat geld wordt steeds belangrijker om de aarde in gezonde staat door te kunnen geven aan toekomstige generaties. We zijn ambitieus: we willen de komende jaren onze loterijconcepten moderniseren waardoor we het consumenten nog gemakkelijker en aantrekkelijker maken mee te spelen en we de steun aan de goede doelen kunnen blijven realiseren. De overheid en politiek speelt hierbij een belangrijke rol als vergunningverlener en maker van wet- en regelgeving rondom kansspelen. Nederland kent een unieke loterijmarkt met een grote opbrengst voor de samenleving. We hopen dat het nieuwe kabinet dit ook blijft inzien, en wij samen met de deelnemers en de goede doelen onze prachtige planeet en al het leven daarop kunnen blijven behouden."

Hoeveel geld ontvangt WNF van de Nationale Postcode Loterij?

"Een derde van de Nederlandse huishoudens speelt mee met de Nationale Postcode Loterij. Van ieder lot gaat de helft naar goede doelen. Een uniek systeem, omdat Nederlanders hiermee jaarlijks miljoenen (ruim € 341 miljoen in 2016) bij elkaar brengen voor goede doelen en zelf ook mooie prijzen winnen. Veel deelnemers vinden het een fijn idee dat hun geld -ook al winnen ze een maand niet- toch goed terecht komt. In totaal ondersteunt de Nationale Postcode Loterij 85 goede doelen. WNF is hier een van en ontvangt jaarlijks maar liefst € 13,5 miljoen, in de afgelopen jaren (bijna 20 jaar) een totaal bedrag van bijna € 324 miljoen."

Tot slot, wat vind je persoonlijk een mooi project van WNF?

“Ik vind Project Oceans een heel bijzonder project. Van 2009 tot 2014 werkten WNF, Greenpeace en Marine Stewardship Council binnen dit project ieder op hun eigen wijze aan de bescherming van het leven in de oceanen. Tweederde van onze prachtige planeet bestaat uit zeeën en oceanen. Maar het punt is: delen van de wereldzeeën zijn van niemand. Iedereen kan zomaar zijn gang gaan. Hierdoor vindt er op grote schaal overbevissing, illegale visserij en vervuiling plaats en zijn de voorspellingen over de toekomst van de oceanen somber. Het is enorm belangrijk dat WNF zich inzet net zoals Greenpeace en MSC voor de oceanen. Belangrijke resultaten zijn geboekt: zo zijn er meerdere zeereservaten ingesteld waardoor het zeeleven zich rustig kan herstellen en gebruiken veel vissers nu een andere vishaak (de zogeheten ‘circle hook’), waardoor de lederschildpad niet meer onbedoeld aan vissershaken blijft hangen. Maar er is nog enorm veel werk te doen en daaraan draagt de Postcode Loterij ook in de toekomst graag bij."

"Natuurbescherming is van onschatbare waarde voor het behoud van biodiversiteit en de leefbaarheid op onze planeet"

Judith Lingeman, Manager Goede Doelen bij de Nationale Postcode Loterij