Een orang-oetan in een boom in Sebangau National Park, Indonesisch Borneo,

De organisatie

Het Wereld Natuur Fond is onderdeel van de internationale natuurbeschermingsorganisatie WWF (Worldwide Fund for Nature)

Achterban

De Nederlandse tak van WWF, het Wereld Natuur Fonds, heeft per 30 juni 2014 een achterban van 800.000 donateurs. Daaronder schaart zich een jongerenachterban van bijna 137.000 kinderen in de leeftijd van 3-18 jaar (WNF-Bamboekidz, WNF-Rangers en WNF-LifeGuards). Daarnaast zijn ruim 3200 vrijwilligers in het hele land actief voor WNF en hebben we eind 2014 zo'n 227.000 friends en volgers op social media.

Internationaal secretariaat

Reuzenpanda tussen de bladeren bij Wolong in de Chinese provincie Sichuan.

WNF in Nederland maakt deel uit van de internationale natuurbeschermingsorganisatie WWF (World Wide Fund for Nature). De organisatie heeft kantoren in meer dan 90 landen. Het internationale secretariaat van WWF is gevestigd in Zwitserland. Het bestuur bestaat hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van de nationale organisaties. Voor Nederland is Lokke Moerel vertegenwoordigd als voorzitter.

Meer over het Wereld Natuur Fonds

WNF-Jaarverslag

Meer reuzenpanda's door bescherming, tijger bezig met comeback, ruim 240 voetbalvelden aan bos voor orang-oetans: deze en meer resultaten lees je in ons jaarverslag 2014-2015.
Download pdf 3.519 kb

Natuurbeschermingsstrategie WNF

De natuurbeschermingsstrategie van WNF voor 2013-2016 weergegeven in een overzichtelijk document (Engelstalig). De wereldkaart laat onze prioriteiten zien.
Download pdf 2.230 kb