Directie en Raad van Toezicht

Het Wereld Natuur Fonds heeft één algemeen directeur, Kirsten Schuijt. Sinds 1 juli 2016 maakt Kirsten deel uit van de directie. 

De taken en bevoegdheden van de directeur van het Wereld Natuur Fonds zijn vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement. In de uitvoering van haar functie wordt de directeur ondersteund door het managmentteam. De directeur is benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 9 leden. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een bepaalde portefeuille, waarbij de volgende indeling wordt gehanteerd: Algemene Zaken, Natuurbescherming, Marketing & Communicatie en Auditcommissie.

S. (Sam) Muller

 • Voorzitter
 • Portefeuille Algemene Zaken

  R.W.P. (Robert) Reibestein

  • Vice-voorzitter
  • Portefeuille Natuurbescherming

    T. (Tex) Gunning

    • Lid
    • Portefeuille Marketing & Communicatie

    D. (Denise) Koopmans

    • Lid
    • Portefeuille Marketing & Communicatie

    S. (Sjoerd) van Keulen

    • Lid
    • Voorzitter Auditcommissie

    A. (Anouar) Noudari

    • Lid
    • Auditcommissie

    A. (Adriaan) Nühn

    • Lid                   
    • Portefeuille Marketing & Communicatie

    H. (Han) Olff

    • Lid
    • Portefeuille Natuurbescherming

    L. (Louise) Vet

    • Lid
    • Portefeuille Natuurbescherming

     Portretfoto van Kirsten Schuijt, directeur van WNF

     WNF-Directeur Kirsten Schuijt

     WNF-Jaarverslag

     Een verbod op ivoorhandel in China, jonge tijgers en lynxwelpjes; dat en meer lees je in ons jaarverslag van 2016/2017.
     Download pdf 7.913 kb