WNF juicht wetenschappelijk debat toe

Steenbolken op vaderdagwrak in de Noordzee

WNF is verrast over de ‘verbaasde’ reactie van Wageningen Marine Research (WMR) op het - inmiddels enigszins genuanceerde - persbericht van het CBS en de conclusies in het Living Planet Report. Hierin staat dat visserij èn klimaatverandering belangrijke oorzaken zijn van veranderingen in de zoute natuur van Nederland. 

WNF staat voor de volle 100% achter de conclusies van het CBS  en heeft deze ook opgenomen in het Living Planet Report, dat eerder deze week is gepubliceerd.

Wetenschappelijk debat

Het Living Planet Report Nederland is gebaseerd op trendanalyses en duiding van het CBS en experts. Het CBS heeft voor de berekening van de populatietrends van bodemdieren van de Noordzee voor het eerst alle beschikbare data geanalyseerd, ook afkomstig van WMR. WNF heeft het WMR betaald om deze data - die eerder met overheidsgeld bijeen is gebracht -  bruikbaar te maken voor het CBS. Ook heeft het WNF experts ingeschakeld – waaronder WMR – om samen de trends te duiden en om het rapport te reviewen. Dit alles om een brede wetenschappelijke basis te hebben onder de trends en de duiding daarvan die in het rapport worden gepubliceerd.

Natasja Oerlemans, coördinator van het Living Planet Report: “We begrijpen dat in de wetenschap meningsverschillen kunnen ontstaan en we juichen het wetenschappelijk debat toe. Het CBS is een onafhankelijke en betrouwbare bron van informatie en de trendanalyses en duiding door het CBS zijn zorgvuldig. Dat de gemeten bodemdierpopulaties gemiddeld met ruim 30% afnemen, is zorgwekkend en we zullen alles op alles moeten zetten om dat tij te keren. En daarbij is de bodemberoerende visserij nog steeds een belangrijk aandachtspunt.”

Samenwerking

Het Living Planet Report Zoute en Zilte natuur is tot stand gekomen door samenwerking van WNF met Anemoon, EIS, FLORON, RAVON, de Vlinderstichting, de Zoogdiervereniging en met Sovon Vogelonderzoek Nederland en een kennisinstituut op het gebied van biodiversiteit Naturalis Biodiversity Center. Het rapport is gebaseerd op berekeningen en analyses uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De CBS berekeningen, analyses en duiding zijn opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving, de officiële website met feiten en cijfers over natuur en milieu in Nederland. Gegevens over de zoute en zilte natuur komen van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Wageningen Marine Research (WMR), Rijkswaterstaat (RWS-WVL), Informatiehuis Marien (IHM) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Graadmeter biodiversiteit

Het Living Planet Report Zoute en Zilte natuur is het tweede rapport over trends in dierpopulaties in Nederland. Niet eerder werden voor de zoute en zilte gebieden zoveel data van onderzoeksinstellingen, overheden en de soortenorganisaties over diersoorten samengebracht en geanalyseerd.

De Living Planet Index is een breed aanvaarde maat voor veranderingen in biodiversiteit. 

Klik voor het rapport.