Mauritiuspalmen in de Cerrado, bij stadje Pirenópolis in de staat Goiás, Brazilië

Genetische modificatie

Op de lange termijn bestaat nog veel onduidelijkheid over de gevolgen voor mens en natuur van genetische modificatie. Het Wereld Natuur Fonds is dan ook geen voorstander van genetische modificatie tot wetenschappelijk is bewezen dat daar geen nadelige gevolgen aan kleven.

Nadelige gevolgen bij sojateelt

Feit is echter dat er bij alle vormen van sojateelt – regulier of genetisch gemodificeerd – sprake kan zijn van nadelige gevolgen. Denk aan ontbossing, overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen, bodemvervuiling, de uitstoot van CO2, waterverspilling en schending van mensenrechten. Daarom is besloten om binnen de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) álle vormen van sojateelt onder de loep te nemen en kunnen alle sojaproducenten lid worden.

In gesprek blijven

Tegenstanders van genetische modificatie willen dat WNF uit de RTRS stapt. Zij vinden dat we geen zaken zou moeten doen met bedrijven die zich met genetisch gemodificeerde soja bezighouden.
We delen hun zorgen, maar willen juist wél in gesprek blijven met deze bedrijven. Realiteit is namelijk dat ruim 70 procent van de wereldwijde sojateelt genetisch gemodificeerd is.
Om problemen als ontbossing en schending van mensenrechten in de volle breedte te kunnen aanpakken, kiezen we er op dit moment voor om onze invloed aan te wenden aan de onderhandelingstafel. Het is onze overtuiging dat we op die manier de beste natuurbeschermingsresultaten kunnen boeken.

Europese wet- en regelgeving over genetische modificatie

De Europese Unie heeft in 2004 bepaald dat genetisch gemodificeerde gewassen toegang krijgen tot de Europese markt na uitgebreid onderzoek. Het moet helemaal zeker zijn dat het gewas geen gevaar vormt voor de gezondheid van mens en dier. Bovendien moet gegarandeerd zijn dat genetisch gemodificeerde en niet-genetisch gemodificeerde gewassen streng van elkaar gescheiden blijven en elkaar niet kunnen ‘besmetten’.

Alleen zo houden bedrijven en consumenten de vrije keus om producten te gebruiken die wel of geen genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten. Als een product genetisch gemodificeerd materiaal bevat, moet dat verplicht op de verpakking van het product worden vermeld.


Deze regels gelden niet voor producten van dieren die veevoer krijgen dat genetisch gemodificeerde soja bevat, omdat de eindproducten geen genetisch gemodificeerd materiaal bevatten. Denk aan vlees, eieren, kaas en melk.

Bekijk het overzicht van standpunten van WNF

Sojaplantage in Cerrado, Brazilië