Een uitzicht van bovenaf op de Donau-rivier

Laat jouw stem horen en #protectwater

Teken de petitie

Water is onze bron van leven - zowel voor de natuur als voor de mens. Van de vrijstromende rivieren die vissen en vogels nodig hebben om te overleven tot het schone water dat bij jou uit de kraan komt.

We hebben jouw stem dringend nodig. Waarom?

Onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door Europese regelgeving. Helaas overweegt de Europese Commissie deze regelgeving af te zwakken. De jarenlange inzet om ons water schoon te krijgen en te herstellen stelt dan niks meer voor. Maar als we met z’n allen laten weten hóe waardevol schone rivieren, meren en moerassen zijn, kunnen we voorkomen dat ons water zijn bescherming verliest.

De Europese Commissie wil jouw mening weten en heeft een vragenlijst opgesteld. Wij hebben de antwoorden ingevuld die ervoor zorgen dat de wet onveranderd blijft. Dit is de enige kans om je stem te laten horen: teken de petitie en #protectwater!

Het Wereld Natuur Fonds legt je gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We houden je eenmalig op de hoogte over de resultaten van deze actie. Wanneer je hebt aangevinkt dat we je op de hoogte mogen houden van ons werk, campagnes en oproepen, dan zullen we je hierover e-mailen. In elke e-mail zal de mogelijkheid zijn om je af te melden of je voorkeuren aan te passen.
Mijn data zullen worden bewaard voor de duur van de campagne. Deze data mogen worden overgedragen aan de Europese Commissie voor de publieksconsultatie. Ik geef de Europese Commissie toestemming om mijn reactie anoniem te delen.
Een felgekleurde ijsvogel zit op een tak boven water

Nog even op een rij

Wat is het probleem?

Volgens de laatste gegevens is 60% van de Europese wateren niet gezond. Mensen leggen waterrijke gebieden al eeuwenlang droog voor landbouw, industrie en bewoning. De kwaliteit van riviernatuur is verslechterd door baggeren en vervuiling en leefgebieden van vissen en vogels zijn vernietigd. Niet alleen de natuur ondervindt negatieve gevolgen, ook wij krijgen steeds vaker te maken met overstromingen en droogtes en op langere termijn een slechtere waterkwaliteit. Dit heeft in de toekomst ook effect op jouw drinkwater!

Wat is de oplossing?

Met de Europese waterwet, de zogenaamde Kaderrichtlijn Water, beloofden overheden om al het oppervlakte- en grondwater te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten onze rivieren, meren en moerassen op orde zijn. Maar ondanks de beloftes is de kwaliteit van onze wateren juist achteruit gegaan. En als de wet wordt afgezwakt, wordt dit alleen nog maar erger. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Heb je een vraag? Bel ons!

0800-1962 (gratis)

Je kunt ons bellen op werkdagen

tussen 09:00 en 17:00 uur

Twee zwemmende otters kijken omhoog naar de camera