Bedankt voor het tekenen voor natuurvriendelijke landbouw!

De petitie voor een gezond boerenland met ruimte voor weidevogels, bloemen, bijen en alle andere natuur is meer dan 31.000 keer getekend!

Op 14 mei hebben wij in Den Haag de handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer. We hopen zo dat er gehoor wordt gegeven aan onze dringende oproep om natuurvriendelijke landbouw te stimuleren en te belonen om zodoende de biodiversiteit in Nederland te helpen herstellen. 
Aantal stemmen
31384


Wat vragen wij de Tweede Kamer?

De politieke partijen in de Kamer hebben veel invloed op de toekomst van de landbouw in Nederland; zij kunnen besluiten nemen over beleid en wet- en regelgeving waardoor boeren ook echt natuurvriendelijk kunnen gaan werken. En dát wil een groot deel van de boeren ook! Maar dan moet de politiek dat wel mogelijk maken, dus wij vragen het volgende aan de Tweede Kamerleden:

  1. Schrap wetten en regels die natuurvriendelijke landbouw in de weg staan.
  2. Zet de Europese landbouwsubsidie van ca. 700 miljoen per jaar in voor boeren die deze omslag maken en meetbare resultaten boeken voor natuur, landschap, bodem, water en klimaat.
  3. Steun de concrete oplossingen en aanbevelingen voor herstel van de biodiversiteit in Nederland uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit plan is opgesteld door 19 Nederlandse partijen, waaronder WWF, boerenorganisaties, de Rabobank, zuivelondernemingen en het Centraal Bureau Levensmiddelen.

Het is in Den Haag de afgelopen decennia niet gelukt om de biodiversiteit in Nederland te herstellen én om boeren een gezond toekomstperspectief te bieden. Wij roepen daarom alle politieke partijen op tot actie over te gaan voor een landbouw die goed is voor de natuur, de boer en onze voedselvoorziening.

Wat is er met jouw handtekening gebeurd?

Op 14 mei zijn de ruim 31.000 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer leden die onderdeel uitmaken van de Vaste Kamer Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit is hét moment voor de Tweede Kamer om te luisteren naar de maatschappelijke organisaties en burgers die duurzame landbouw willen.

Op 15 mei was er een gesprek tussen de Tweede Kamer en minister Schouten van LNV over hoe Nederland het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2022 wil invullen. De komende maanden worden daar beslissingen over genomen. Jouw handtekening zet extra druk om het belang van herstel van biodiversiteit mee te nemen in deze beslissingen en helpt onze verdere lobby in Den Haag om de natuur in Nederland te herstellen!Waarom was het ook alweer belangrijk om deze petitie te tekenen?

De manier waarop we in Nederland voedsel produceren is nog te vaak niet duurzaam en put de Nederlandse bodem uit. Zo is de biodiversiteit in ons boerenland met 40% afgenomen. Dit moet en kan anders!

Steeds meer boeren willen een bijdrage leveren aan de oplossing, maar zitten knel in een systeem waarin hun inspanningen voor natuur niet beloond worden. Er ligt een plan klaar: samen met bedrijven, overheid en boeren en jou als consument kunnen we de landbouw natuurvriendelijker maken. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel, wil graag bijdragen aan de oplossing. Net zoals steeds meer boeren.

Steun van de Tweede Kamer is hiervoor cruciaal! Teken daarom onze petitie waarin we de Tweede Kamer oproepen om te kiezen voor echt natuurvriendelijke landbouw. Een gezond boerenland met ruimte voor weidevogels, bloemen, bijen en alle andere natuur. Goed voor de natuur én voor ons eigen eten. Want als we goed zorgen voor de natuur, zorgt de natuur goed voor ons.afbe

Wat kan ik zelf doen? 5 ideeën!

Dat de productie van ons voedsel niet altijd even goed is voor de natuur, weten we eigenlijk wel. Maar in ons hectische leven lukt het niet altijd om hier rekening mee te houden. Het goede nieuws is dat velen al hun steentje bijdragen als het gaat om het kopen en produceren van beter eten. Naast het tekenen van de petitie kun je als consument ook het verschil maken door voor een bewuster eetpatroon te kiezen.

1)     Eet plantaardig ▼

2)    Voorkom voedselverspilling ▼

3)     Koop groente en fruit van het seizoen ▼

4)     Kies voor duurzaamheidskeurmerken ▼

5)     Ga voor biologisch ▼