De laatste kans voor de Sumatraanse neushoorn

90% van alle Sumatraanse neushoorns is in 40 jaar tijd verdwenen.

Als we deze bijzondere junglebewoner van de ondergang willen redden, moeten we nu in actie komen.

Dit kun jij doen


Waarom we nu in actie moeten komen

Dit zijn de 3 grootste bedreigingen

1. Versnippering van leefgebied

De bossen waarin de schuwe neushoorns leven, zijn steeds meer versnipperd geraakt. Doordat neushoorns elkaar niet meer in het wild tegenkomen, worden er te weinig jongen geboren. Daarom moeten we de laatste neushoorns samenbrengen in de drie beschermde opvangcentra.2. Het leefgebied van de neushoorns staat onder druk

Grote, aaneengesloten natuurgebieden staan onder druk van ontbossing en mijnbouw. Huizen, wegen, plantages en fabrieken doorkruisen het leefgebied van de neushoorns. Als het fokprogramma slaagt, moeten de dieren in een veilige omgeving uitgezet kunnen.3. Illegale stroperij

In de leefgebieden van de Sumatraanse neushoorn wordt nog veel gestroopt. De neushoorns zijn niet altijd het doelwit van stropers, maar lopen veel gevaar om in strikken of vallen te lopen. WWF blijft zich daarom inspannen om het leefgebied van de neushoorns te beschermen en veiliger te maken.


Geef de Sumatraanse neushoorn een toekomst

De komende jaren ligt de nadruk op het vinden van de laatste 2 tot 5 neushoorns op Kalimantan en het transport naar de opvangcentra. Als er genoeg gezonde dieren gevonden worden, kan het fokprogramma beginnen.

Help jij mee?