Ja, ik teken voor

een oceaan zonder herrie!

Walvissen gebruiken klikken, fluittonen en liedjes om een partner te vinden, jongen groot te brengen en voedsel te zoeken. Geluid is voor deze onderwatermuzikanten dus van levensbelang. Door smeltend zee-ijs komen er in de Noordelijke IJszee steeds meer vrachtschepen en olieboringen. Het gevolg? Steeds meer herrie. Die herrie verstoort het natuurlijke gedrag van zeezoogdieren. Ze kunnen hierdoor niet goed meer met elkaar communiceren, en in het ergste geval sterven ze. Daarom roep ik de ministers van de Noordpoollanden op om geluidsvervuiling onder water te stoppen! #LessNoiseMoreLife

Je gegevens

Het Wereld Natuur Fonds legt je gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We houden je eenmalig op de hoogte over de resultaten van deze actie. Wanneer je hebt aangevinkt dat je ook een van onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan sturen we je deze toe. Als je deze niet meer wilt ontvangen, dan kun je je bij elke mail afmelden.

Wil je meer weten over WWF en jouw gegevens? Lees meer in onze privacy policy. Je kunt ons ook gratis bellen (0800-1962) of mailen (info@wwf.nl).

Aantal stemmen
12545

ding

Waarom zou ik tekenen voor een oceaan zonder herrie?

Een onderwaterwereld vol prachtige fluittonen, liederen en klikgeluiden van zeezoogdieren als narwallen, ijswalvissen en beloega’s. Duizenden jaren lang waren dit de enige geluiden die in de Noordelijke IJszee galmden. Nu is er één grote vijand van deze prachtige tonen: HERRIE. Oftewel: lawaai, veroorzaakt door mensen. Door klimaatverandering smelt het zee-ijs en is een gloednieuwe oceaan in het Noordpoolgebied bereikbaar voor menselijke activiteiten, zoals olie- en gaswinning en vracht- en visserijschepen.

Het gevolg? Steeds meer harde geluiden in dit toch al kwetsbare gebied. Hierdoor verandert het natuurlijke gedrag van zeezoogdieren: ze kunnen zich slecht oriënteren, moeilijk voortplanten, raken gewond en ze kunnen in het ergste geval zelfs sterven. Laten we het goed doen in het Noordpoolgebied en geluidsvervuiling onder water stoppen voor het uit de hand loopt! Het mooie van onderwatergeluid is dat de vervuiling direct stopt als het uit gezet wordt.

SSSSSSttttt…. Stilte graag!


Waar bieden we de petitie aan?

Op 6 mei komen de ministers van alle Noordpoollanden (Arctische Raad) samen in Finland. Dit is hét moment om geluidsvervuiling onder water op de agenda te zetten van deze landen. Als onderwatergeluid wettelijk erkend wordt als vorm van vervuiling kunnen effectieve maatregelen genomen worden. Bovendien wordt via de steun van de Arctische Raad de kans groter om onderwatergeluid ook internationaal op de agenda te krijgen van de Internationale Scheepvaart Organisatie van de Verenigde Naties (IMO).

Nog even op een rij:

  • Onderwatergeluid moet dit jaar officieel erkend worden als vervuiler.
  • Arctische landen moeten ervoor zorgen dat geluidsvervuiling onder water niet verder toeneemt.
  • In 2025 hebben alle Arctische landen wetgeving opgesteld om geluidsvervuiling onder water onder controle te houden.

Wat is de Arctische Raad? ▼

Wat is de Internationale Scheepvaart Organisatie (IMO)? ▼

Wat kan ik nog meer doen? ▼

Wat doen we verder?

WWF zet zich in om 30% van de Noordelijke IJszee beschermd te hebben in 2030 zodat dieren daar een ongestoord leven kunnen leiden. We doen onderzoek naar de gevolgen van onderwatergeluid en identificeren kwetsbare gebieden die beschermd moeten worden. Zo brengen we in Canada de kraamgebieden van narwallen in kaart en onderzoeken we hun migratieroutes.

WWF is een officiële waarnemer van de Arctische raad. Daarmee hebben we een sterke lobbypositie om menselijke invloed in het Noordpoolgebied te beperken en duurzame ontwikkeling te stimuleren.