Indische neushoorn (rhinoceros unicornis) in het gras in Nepal

Bescherming van neushoorns

Om de neushoorn te beschermen, werkt het Wereld Natuur Fonds in Afrika en Azië aan nieuwe leefgebieden en uitbreiding van bestaande. Neushoorns worden, wanneer dat nodig is, met vrachtwagens en helikopters verhuisd naar gebieden waar ze veilig zijn of meer ruimte en voedsel hebben om in aantal te groeien.

Kop van een Sumatraanse neushoorn, in de provincie Lampung, Indonesië

Illegale handel tegengaan

WWF werkt, samen met de organisatie TRAFFIC, aan het bestrijden van de verboden handel in hoorn. We doen onderzoek naar de criminele netwerken achter de illegale handel, maken informatie over handelsroutes openbaar, gaan stroperij tegen en proberen de vraag naar hoorn, in met name Vietnam, te verminderen.

Resultaten

De acties van WWF en andere natuurbeschermers helpen. De zuidelijke witte neushoorn was 100 jaar geleden bijvoorbeeld bijna uitgestorven. Nu zijn er weer ruim 20.000 van. Het aantal zwarte neushoorns is in 10 jaar tijd toegenomen tot meer dan 5000 in 2018. Ook het aantal Indische neushoorns is de laatste 30 jaar langzaam gegroeid.

Maar de enorme omvang van de stroperij van neushoorns van de laatste jaren, zou dat zomaar ongedaan kunnen maken.

Gratis spreekbeurt over de neushoorn

Indische neushoorn (rhinoceros unicornis) in het gras in Nepal

Wil je meer weten over de neushoorn? Vraag dan de spreekbeurt over de neushoorn aan. Je krijgt het infoblad direct in je mailbox.

Video: Verhuizing

Verhuizing van Zwarte neushoorn in Zuid-Afrika.