Close up van kop van tijger

Bedreigingen voor tijgers

Ooit kwamen tijgers voor in grote delen van Azië, tot in het oosten van Turkije en Rusland aan toe. Nu leven er alleen nog tijgers op enkele plekken in India, Oost-Rusland en Zuidoost-Azië, in een gebied dat bij elkaar opgeteld nog maar 7 procent beslaat van zijn oorspronkelijke leefgebied. Ook in het noorden van China leeft nog een kleine populatie tijgers. Het totale aantal tijgers in het wild wordt geschat op ongeveer 3900.

Medicijnen

Alle tijgers in het wild lopen gevaar in een zware klem of valstrik van commerciële stropers te lopen. In Azië worden veel onderdelen van de tijger gebruikt als medicijn, een gewoonte die al heel veel tijgers het leven heeft gekost. Die medicijnen zijn inmiddels peperduur maar door de toegenomen welvaart in Azië voor steeds meer mensen bereikbaar. Dus blijven de criminele stropers hun illegale praktijken uitvoeren. Want hoe minder tijgers, hoe meer ze opbrengen. Een tijger is goud waard.

Te weinig ruimte

Een ander probleem voor de tijger is ruimte. Tijgers hebben uitgestrekte gebieden nodig om te kunnen jagen en zich te kunnen voortplanten. Aaneengesloten natuur is in de streken waar ze leven steeds moeilijker te vinden. Waar eerst bossen waren, zijn nu mensen en huizen, boerderijen, wegen, fabrieken, plantages en houtkapbedrijven. Veel tijgers sterven of krijgen geen jongen meer omdat hun leefgebied te klein wordt om voldoende prooidieren te vinden. Of omdat er teveel prooidieren (al dan niet illegaal) worden bejaagd.

Gestroopte en in beslag genomen dierenvellen.

Boze boeren door tijgers op zoek naar voedsel

Het gebrek aan voedsel en het gebrek aan ruimte maakt dat tijgers vaker naar de bewoonde wereld trekken op zoek naar eten, zoals een geit of koe. De kans een mens tegen te komen neemt zo toe, met alle gevolgen van dien. Het komt nogal eens voor dat de resten van het aangevallen dier door de boer, als verdediging of vergelding, worden vergiftigd, omdat een tijger zijn prooi nooit meteen helemaal opeet maar later terugkomt voor de rest. Mensen gebruiken deze gewoonte om de tijger te doden.

Lees meer over conflicten tussen mensen en wilde dieren.

De toekomst van de tijger ligt in handen van de mens

Tijgers krijgen gemakkelijk jongen. Als het goed gaat met ze, als ze de ruimte hebben en genoeg voedsel en niet bejaagd worden door stropers, kan het aantal tijgers snel toenemen. Als we nu maatregelen nemen om tijgers beter te beschermen kan het aantal tijgers verdubbeld zijn in 2022, het eerstvolgende jaar van de tijger. Maar daarvoor moeten we snel zorgen dat we de stroperij en het verlies van leefgebied stoppen.

Hoe beschermt WNF de tijger?

Gratis spreekbeurt over de tijger

Wil je meer weten over de tijger? Vraag dan de spreekbeurt over de tijger aan. Je krijgt het infoblad direct in je mailbox.

Bekentenissen van een tijgerstroper

Stroperij en illegale handel vormen de grootste bedreigingen voor de tijgers. WNF werkt samen met voormalige stropers en lokale overheden om het stropen een halt toe te roepen en de soort te redden.

Geef de tijger een toekomst

Er leven nog slechts 3.900 tijgers in het wild. Om dit iconische dier van de ondergang te redden, moet hun aantal snel worden verdubbeld. Steun daarom het reddingsplan van WNF en geef de tijger een toekomst!

Kijk wat je kunt doen