Close up van kop van tijger

Bescherming van tijgers

Het Wereld Natuur Fonds helpt tijgers door ze te beschermen tegen stropers en boze boeren. Dat gebeurt door overheden te bewegen speciale gebieden voor tijgers te reserveren, waar ze kunnen leven zonder mensen schade te bezorgen. Beschermde gebieden zoals tijgerreservaten en nationale parken waar geen menselijk activiteiten zijn toegestaan (behalve toerisme). Ook geeft WNF advies bij het beheren van beschermde gebieden en het opleiden van parkmanagers.

Natuurlijke netwerken voor tijgers

Tijgers leven niet alleen in beschermde gebieden. Ze trekken door de tussengelegen bossen van de ene plek naar de andere, want een tijger heeft veel ruimte nodig. WNF streeft ernaar dat tijgergebieden met elkaar worden verbonden. Zo ontstaat een groot natuurlijk netwerk van beschermde gebieden en andere bossen die geschikt zijn voor tijgers. Het gaat daarbij ook om beboste gebieden waar de lokale bevolking gebruik van maakt. Daarom werken we nauw met hen samen. Als zij zien hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van producten uit het bos als aanvulling in hun levensonderhoud, is de kans op ontmoetingen met tijgers kleiner en verschraalt het bos niet. WNF geeft bijvoorbeeld advies over hoe ze met het duurzaam telen van producten als paddenstoelen, kruiden, pijnboompitten en honing op een andere manier geld kunnen verdienen.

Zuid-Chinese tijger loopt door het gras, China

Anti-stroperijeenheden

Ook zorgt WNF ervoor dat boswachters en rangers zijn opgewassen tegen criminele stropersbendes. We leiden anti-stroperijeenheden op en voorzien ze van moderne communicatieapparatuur en een goede uitrusting. Douaniers krijgen training in het herkennen en tegengaan van illegale handel en smokkel van tijgerproducten. Het WNF werkt daarbij nauw samen met TRAFFIC, een organisatie die stroperij en illegale handel in wilde dieren bestrijdt. Ook oefent WNF op de CITES-conferenties over de internationale handel in wilde dieren en planten, invloed uit op de tijgerlanden. Om bijvoorbeeld meer beschermde gebieden voor tijgers aan te wijzen en de wetten tegen stroperij strenger te handhaven.

Druk uitoefenen op overheden en bedrijfsleven

Tenslotte voeren we druk uit op hout-, palmolie- en papier- en pulpondernemingen. We willen ze zover krijgen dat ze op een duurzame manier omgaan met de bossen waar wilde dieren leven. Zo kunnen zij bijdragen aan de bescherming van (het leefgebied van) de tijger.

Team Tijger

De jonge WNF-Rangers komen in actie voor de tijger. Kom ook in actie en sluit je aan bij Team Tijger!

Rangeractie Tijgerteam


Meld je actie hier aan

Gratis spreekbeurt over de tijger

Wil je meer weten over de tijger? Vraag dan de spreekbeurt over de tijger aan. Je krijgt het infoblad direct in je mailbox.

Handboek tijgertellers

Het tellen van tijgers is geen makkie. Onderscheid maar eens het spoor van een tijger van dat van een luipaard. WNF ontwikkelde een handboek voor ‘tiger trackers’. Ze gebruikten het bij de telling in 2015. Uit de resultaten bleek dat er 540 Siberische tijgers leven in Rusland, meer dan 10 jaar geleden!

Geef de tijger een toekomst

Er leven nog slechts 3.900 tijgers in het wild. Om dit iconische dier van de ondergang te redden, moet hun aantal snel worden verdubbeld. Steun daarom het reddingsplan van WNF en geef de tijger een toekomst!

Kijk wat je kunt doen