Snuivende bultugwalvissen aan het wateroppervlak in Colombia

Bedreigingen voor walvissen

Walvisjacht

Al eeuwenlang wordt er op grote walvissen gejaagd. Vroeger werd vrijwel ieder onderdeel van hun lichaam gebruikt: het vlees om te eten, de olie voor lampen en de huid voor schoenen. Inmiddels zijn hiervoor vele vervangende producten op de markt. 

Toch wordt er nog steeds op walvissen gejaagd, ondanks het feit dat commerciële jacht op walvissen al lang verboden is. Landen als Japan en Noorwegen negeren internationale afspraken over de commerciële walvisvangst. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek en traditie doden zij jaarlijks zo’n 1000 walvissen.

Een potvis raakt het wateroppervlak bij de Azoren

Vervuiling en verstoring

Niet alleen de jacht vormt een probleem voor walvissen. Er zijn ook verborgen bedreigingen die alle walvissoorten treffen: chemische vervuiling, intensieve olie- en gasboringen in voedselrijke gebieden, aanvaringen met grote schepen en de gevolgen van klimaatverandering.

Vooral de vervuiling van de zee door chemische stoffen als pesticiden blijkt ernstig te zijn. Walvissen slaan het gif dat ze via hun voedsel binnenkrijgen op in hun vetlagen. Dit leidt tot ziekten en bovendien komen de gifstoffen terecht in de moedermelk van de baardwalvissen.

Bijvangst

Ongeveer 300.000 walvissen, dolfijnen en bruinvissen sterven jaarlijks in visnetten (dat is er eentje iedere 2 minuten). Bijvangst is een van de grootste bedreigingen op dit moment.

Bescherming van de walvissen

Gratis spreekbeurt over walvissen en dolfijnen

Twee dolfijnen in Bonaire

Wil je meer weten over walvissen en dolfijnen? Vraag dan de spreekbeurt over walvissen en dolfijnen aan. Je krijgt het infoblad direct in je mailbox.

Een kijkje nemen in de leefomgeving van walvissen?

Webshop boek wonderlijke oceanen

Het fotoboek 'Wonderlijke Oceanen' geeft een prachtig beeld van het leefgebied van onder andere de walvis weer. Steun het werk van WNF om het leefgebied van de walvis te beschermen en bestel het boek.

Bestel boek