Bedreigingen voor de Zuidelijke oceaan

De zeeën rond Antarctica behoren tot de visrijkste, productiefste wateren op aarde. Dat trekt niet alleen vele vis- en zeezoogdieren aan, maar ook mensen die er met gigantische schepen komen vissen.

Overbevissing

Visserijvloten uit China, VS, Noorwegen en Rusland zorgen voor overbevissing in Antarctische wateren. Populaties van vissoorten als heek (witvis) en krill staan daardoor onder grote druk. Zo is al circa 80% van de heek uit de Argentijnse Zee verdwenen.

In het hele gebied gelden visquota. Maar in Argentinië, een grote speler in de visserijindustrie, is er nauwelijks regelgeving en worden visquota onvoldoende nageleefd. En de internationale wateren hebben te maken met illegale visserij. Controle in dit enorme gebied is lastig.

Bijvangst

Veel Franciscanadolfijnen belanden als bijvangst in de netten. Deze kleine dolfijnen kunnen zich niet snel genoeg uit de voeten maken, raken verstrikt in de netten en verdrinken.

Scheepvaart

Net als op de Noordpool wordt er op Antarctica steeds meer naar olie- en gas gezocht. Dat brengt echter grote risico’s op ongelukken met zich mee. In de extreme weersomstandigheden is vervuiling in het Antarctisch gebied nauwelijks op te ruimen.

Economische activiteit betekent ook: meer scheepvaart, met meer herrie onder water. Zeedieren als walvissen en dolfijnen kunnen daardoor niet meer onder water met elkaar communiceren en zich oriënteren.

Overbegrazing door vee

Maar de bedreiging komt niet alleen vanaf het water. Rond het Argentijnse schiereiland Valdés zorgt veeteelt voor overbegrazing. Hierdoor ontstaan bodemerosie en verzanding. Zand en modder spoelen het water in, waardoor het waterleven langs de kust verstoord raakt en Franciscanadolfijnen hun paaigrond dreigen kwijt te raken.

Klimaatverandering

Door de mondiale temperatuurstijging smelt ook het zee-ijs op de Zuidpool. Krill is afhankelijk van algen en plankton onder het zee-ijs. Smeltend ijs betekent minder eten voor krill, en daarmee minder voedsel voor vissen, walvissen en dolfijnen, en voor de zeedieren die leven van vis.

Klimaatverandering leidt bovendien tot verzuring van de oceanen. Verzuring tast kalkhoudende dieren als garnaal, kreeft (en dus ook krill) aan.

Bescherming van de zuidelijke oceaan

Vissersboot heek trawler met tori lines