Afrikaanse olifant bij zonsopgang

Onze aanpak

Het Wereld Natuur Fonds wil de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde beschermen. Daarom zetten we ons in voor de bescherming van bedreigde dieren en hun leefgebied.

Samenwerking en onderzoek

We doen ons beschermingswerk in samenwerking met partners, overheden, bedrijven en lokale gemeenschappen. Alleen zo kunnen we duurzaam draagvlak creëren voor effectieve becherming. Zo werken we in de Koraaldriehoek samen met lokale vissers, partnerorganisaties, overheden en (internationale) bedrijven om de het leefgebied en de vissen, zeeschildpadden en zeezoogdieren effectief te beschermen.

En we baseren ons beschermingswerk op de laatste inzichten en onderzoeken en doen zelf actief mee aan het verzamelen van data. We gebruiken daarbij de modernste onderzoekstechnieken.

Keurmerken

Bescherming van diersoorten en leefgebieden vereist ook dat we op een duurzame manier omgaan met de natuurlijke grondstoffen die de aarde ons geeft. Daarom stimuleren wij duurzaamheidskeurmerken als:

FSC keurmerk op een boomstronk

Een twee maanden oude Bengaalse tijger