Afrikaanse olifant bij zonsopgang

Onze aanpak

Schone lucht, CO2-opslag, regen, vruchtbare aarde, bevruchting van gewassen door insecten, voedsel, medicijnen… allemaal voorbeelden van ons ‘natuurlijk kapitaal’. We vinden het heel normaal dat onze aarde deze diensten levert. Het lijkt misschien alsof ze gratis en oneindig zijn, maar dat is helaas niet zo.

Als we op dezelfde voet doorleven, putten we de aarde uit. Dat levert niet alleen een directe bedreiging op voor planten- en diersoorten - in de vorm van ontbossing en overbevissing - maar ook voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Uitdaging

Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van één van de grootste uitdagingen ooit; het delen van onze planeet met ruim 9 miljard mensen in 2050. De druk op onze aarde en ons natuurlijk kapitaal zal hierdoor alleen maar groter worden. Willen we een gezonde aarde doorgeven aan de volgende generaties, dan moeten we ons natuurlijk kapitaal behouden en herstellen en onze voetafdruk verminderen.

Dialoog aangaan

Het aanpakken van directe bedreigingen zoals ontbossing en overbevissing behoort tot onze kerntaken. Maar net zo belangrijk is het om de drijfveren achter deze bedreigingen in kaart te brengen. Om daarop invloed uit te kunnen oefenen, gaan we het gesprek aan met verschillende partijen: bedrijven, overheden, andere maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale gemeenschappen.

Verduurzamen grondstofketens

Bescherming van diersoorten en leefgebieden vereist dat we op een duurzame manier omgaan met de grondstoffen die de aarde ons geeft. Daarom werken we aan de verduurzaming van grondstofketens en sectoren en stimuleren wij duurzaamheidsinitiatieven, met keurmerken als MSC en ASC (vis), FSC (hout/papier), RSPO (palmolie) en RTRS (soja).

Innovatie en onderzoek

Naast samenwerking met partijen en ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven houden we ons ook bezig met innovatie en onderzoek. Zo baseren we ons beschermingswerk op de laatste inzichten en onderzoeken en doen we zelf actief mee aan het verzamelen van data, bijvoorbeeld ten behoeve van onze Living Planet Reports. Ook zetten we in op innovatieprojecten en -programma’s voor duurzame landbouw en voor One Planet Thinking. Ter ondersteuning van innovatieve natuurbeschermingsprojecten heeft WNF bovendien een apart fonds in het leven geroepen.

Een twee maanden oude Bengaalse tijger
Een kortsnuit zeepaardje van dichtbij