Een orang-oetan in een boom in Sebangau National Park, Indonesisch Borneo,

Bescherming van soorten en gebieden

Om de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen, zet het Wereld Natuur Fonds zich in voor de bescherming van bedreigde dieren en hun leefgebied. We werken aan de hand van het CITES-verdrag en we werken nauw samen met onderzoeksbureau TRAFFIC.

Diersoorten

We komen op voor bedreigde diersoorten. We beschermen ze tegen stroperij en menselijk handelen. Illegale jacht en overconsumptie drijft sommige diersoorten, zoals de tijger en de neushoorn, gevaarlijk dicht naar de afgrond. Daarom zetten we stevig in op de strijd tegen wildlife crime. En daarom pleiten we voor regulering van visserij en gebruik van minder schadelijke vistechnieken. Soms brengen we dieren via translocatie letterlijk naar een veiliger gebied.

Bedreigde diersoorten hebben baat bij een veilige leefomgeving. Als we bijvoorbeeld de mensapen willen beschermen, dan moeten we ervoor zorgen dat hun leefgebied niet verder wordt aangetast door ontbossing. Daarom richten we ons ook op gebiedsbescherming.

Meer over wat WNF doet aan bescherming van bedreigde diersoorten

Gebieden

We kijken daarbij steeds goed wat haalbaar is. Het gaat ons er niet om dat we natuurgebieden 'op slot' zetten, maar dat alle menselijke activiteiten in zo'n gebied in overeenstemming zijn met wat de natuur aankan. Zo streven we bijvoorbeeld op de Noordpool naar een combinatie van 'no-go' zones (waar de natuur te kwetsbaar is) en regulering voor de rest van het gebied.

Meer over wat WNF doet aan gebiedsbescherming

Video's Wat WNF doet

Translocatie zwarte neushoorn in Zuid-Afrika

Het is de zevende keer dat WNF een dergelijke verplaatsing van bedreigde zwarte neushoorns naar een nieuw leefgebied voor haar rekening neemt. Doel van de translocatie is om het leefgebied van de dieren uit te breiden en ze beter te beschermen.

Zambezi - Machtige Rivier in Wild Afrika

Het stroomgebied van de Zambezi is nu nog grotendeels intact, maar dat kan in rap tempo veranderen. De nog relatief ongeschonden wildernis is van groot belang voor veel diersoorten en de rivier de levensader voor zo’n 38 miljoen mensen.