Een orang-oetan in een boom in Sebangau National Park, Indonesisch Borneo,

CITES-verdrag en -conferenties

Wat is CITES?

Het CITES-verdrag is een internationaal verdrag dat overheden hebben gesloten om te verzekeren dat de handel in wilde dieren en planten hun voortbestaan niet bedreigt. Meer dan 30.000 dier- en plantensoorten vallen onder CITES. Met inmiddels 181 aangesloten landen is CITES een van de oudste (1975) en meest succesvolle natuurbeschermingsverdragen ter wereld.

CITES-conferenties

Elke drie jaar komen vertegenwoordigers van de aangesloten landen bijeen om te bespreken in welke dieren en planten helemaal niet mag worden gehandeld en voor welke soorten - meer of minder - strenge regels moeten gelden. Die soorten komen op de bijlagen van het verdrag te staan. 

Vóór de conferentie doen de aangesloten landen voorstellen om voor bepaalde dieren en planten de handel meer (‘uplisting’) of minder (‘downlisting’) te beperken. Ook worden voorstellen gedaan over de uitvoering van de CITES-wetgeving, zoals voor betere controle op de regels of meer onderzoek naar de status van bepaalde dier- of plantensoorten. 

Tijdens de conferentie stemmen de deelnemende landen over de verschillende voorstellen. Bij een tweederde meerderheid worden de voorstellen aangenomen.

Drie bijlagen, drie maten van bescherming

Het CITES-verdrag bevat afspraken over de wetgeving, de naleving en de controle van de internationale handel in bedreigde dieren en planten. Het verdrag heeft drie zogenaamde 'Bijlagen'. In deze bijlagen wordt aangegeven voor welke bedreigde dieren en planten de handelsbeperkingen gelden.

Bijlage I

In Bijlage I zijn de meest bedreigde soorten planten en dieren opgenomen. Alle commerciële handel in deze soorten of producten van deze soorten is verboden. 

Bijlage II

Bijlage II bevat een lijst met soorten die minder bedreigd, maar wel erg kwetsbaar zijn. Bovendien bevat deze lijst soorten die zelf niet bedreigd zijn, maar wel erg lijken op soorten die wel met uitsterven worden bedreigd. Voor alle soorten op de lijst van Bijlage II gelden over het algemeen strenge regels voor de handel. 

Bijlage III

In Bijlage III staan handelsbeperkingen die gelden voor één bepaald land.

Een mannelijke Afrikaanse olifant met grote slagtanden in Amboseli National Park, Kenia
Een zuidkaper, van onder gezien, bij de Aucklandeilanden, Nieuw-Zeeland
Koraal,Fiji
Close-up van een Bengaalse tijger in de schaduw die van de camera wegkijkt