FSC keurmerk op een boomstronk

Houtkeurmerk FSC

Duurzaam bosbeheer

De belangrijkste manier om ontbossing tegen te gaan is het instellen van beschermde gebieden, waar houtkap niet is toegestaan. Maar door de groeiende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar grondstoffen, zoals hout. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat hout op een duurzame manier wordt geoogst en verwerkt. Veel landen die voor een groot deel uit bos bestaan, zoals in de tropen, geven houtkapconcessies uit. In deze gebieden, waar wel gekapt mag worden, moet echter ook een vorm van bescherming zijn. Zodat de bossen zowel hun biodiversiteit als economische waarde behouden.

Een van de middelen daarvoor is gecertificeerde houtkap. In 1994 stond WNF aan de wieg van houtkeurmerk FSC (Forest Stewardship Council) voor verantwoord bosbeheer.

Met de unieke aanpak van een gelijke stem voor de ecologische, sociale en economische belangen is het FSC-certificeringssysteem voor WNF de beste manier om bossen voor houtkap duurzaam te beheren.

Hoe werkt FSC?

FSC logo

Hout met een FSC-logo is geproduceerd volgens strenge regels over onder andere legaliteit, bescherming van de natuur en over de rechten en het welzijn van de lokale bevolking en arbeiders. Het FSC-systeem is er op gericht dat ook in de toekomst de natuur behouden blijft en de bevolking, bedrijven en consumenten kunnen profiteren van wat het bos hen te bieden heeft. Zo mag in een tropisch oerwoud per hectare slechts één keer in de dertig jaar een beperkt aantal bomen gekapt worden. In de tussentijd kan het bos zich herstellen en in sommige gevallen wordt het bos hierbij geholpen door het bijplanten van bomen. Diverse studies, van bijvoorbeeld het onderzoeksinstituut CIFOR, hebben laten zien dat FSC aantoonbaar positieve effecten heeft voor het bos en de lokale bevolking.

Andere houtkeurmerken

FSC is niet het enige houtkeurmerk, maar het WNF ziet FSC op dit moment als enige standaard die voldoende garanties biedt voor verantwoord bosbeheer. We nodigen andere keurmerken van harte uit om hetzelfde niveau voor verantwoord bosbeheer na te streven.  

  • PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) is een houtkeurmerk dat net als FSC wereldwijd opereert. Door middel van certificering kunnen boseigenaren laten zien dat zij voldoen aan de eisen die PEFC stelt aan verantwoord bosbeheer. WNF is van mening dat PEFC onvoldoende kan garanderen dat bosbeheer altijd en overal verantwoord gebeurt. Zo zijn waardevolle natuur en de rechten van de lokale bevolking in sommige gevallen onvoldoende beschermd. Ook is soms sprake van onevenredige vertegenwoordiging: een bepaalde groep- bijvoorbeeld bedrijven - heeft dan onevenredig veel macht bij besluitvormingsprocedures.
  • MTCS is een keurmerk van de Malaysian Timber Certification Council (MTCC); een orgaan dat mede wordt aangestuurd door de Maleisische overheid. Maleisië is wereldwijd een belangrijke exporteur van tropisch hardhout, Nederland is juist een belangrijke afzetmarkt. Het WNF vindt, net als veel andere maatschappelijke organisaties, dat het houtkeurmerk MTCS niet voldoende garanties biedt op verantwoord bosbeheer. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat twee belangrijke zaken absoluut onvoldoende worden gegarandeerd: het tegengaan van ontbossing en het beschermen van de rechten van inheemse volken.

Toekomst voor certificering

Wereldwijd is nog maar een klein deel van de bossen voor houtkap gecertificeerd. Om dit aandeel te laten stijgen, moeten certificeringsystemen meegroeien. WNF heeft een aantal criteria opgesteld waar certificeringsystemen aan moeten voldoen voor daadwerkelijk duurzaam bosbeheer. Doel van WNF is dat uiteindelijk alle houtcertificeringsystemen voldoen aan deze criteria en daarmee bijdragen aan het behoud en bescherming van bossen.

Video: Waarom FSC?

Bossen vormen het leefgebied voor 80% van alle dieren en planten. WNF wil de bossen daarom beschermen. Naast het instellen van beschermde gebieden, is FSC een middel om bossen te beschermen.