FSC keurmerk op een boomstronk

Houtkeurmerk FSC

FSC voor duurzaam bosbeheer

FSC logo

De belangrijkste manier om ontbossing tegen te gaan is het instellen van beschermde gebieden, waar houtkap niet is toegestaan. In de andere gebieden, waar wel gekapt mag worden, moet echter ook een vorm van bescherming zijn, zodat de bossen ook daar hun waarde behouden.

Een van de middelen daarvoor is FSC (Forest Stewardship Council). In 1994 stond het WNF aan de wieg van dit keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

Met de unieke aanpak van een gelijke stem voor de ecologische, sociale en economische belangen is het FSC-certificeringssysteem voor het WNF de beste manier om bossen duurzaam te beheren.

Hoe werkt FSC?

Hout met een FSC-logo is geproduceerd volgens strenge regels over onder andere bescherming van de natuur, legaliteit en over de rechten en het welzijn van de lokale bevolking en arbeiders. Het FSC-systeem is er op gericht dat ook in de toekomst de natuur behouden blijft en de bevolking, bedrijven en consumenten kunnen profiteren van wat het bos hen te bieden heeft. Zo mag in een tropisch oerwoud per hectare slechts één keer in de dertig jaar een beperkt aantal bomen gekapt worden. In de tussentijd kan het bos zich herstellen en in sommige gevallen wordt het bos hierbij geholpen door het planten van bomen.

Video: Waarom FSC?

Bossen vormen het leefgebied voor 80% van alle dieren en planten. WNF wil de bossen daarom beschermen. Naast het instellen van beschermde gebieden, is FSC een middel om bossen te beschermen.