Een school blauwvintonijnen

Viskeurmerk ASC

Vis is een belangrijke voedselbron - en met de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar vis razendsnel. Wereldwijd wordt nu al ruim 90 procent van de commerciële vissoorten (bijna) overbevist.

ASC-keurmerk

Maar wild gevangen vis zal niet aan de groeiende vraag kunnen voldoen. Viskweek kan een oplossing zijn. Bijna de helft van de vis die wij eten komt al uit kweekvijvers. Gekweekte vis is een efficiente manier om voedsel te produceren met relatief lage druk op natuur en milieu. Mits die kweek verantwoord gebeurt.

In 2009 heeft het WNF, samen met het Initiatief Duurzame Handel het onafhankelijke keurmerk Aquaculture Stewardship Council (ASC) opgericht. ASC is een onafhankelijke internationale non-profit organisatie die een certificeringsprogramma voor verantwoorde viskweek beheert en verder ontwikkelt.

ASC-keurmerk logo voor duurzaam gekweekte vis

Verantwoorde kweekvis

ASC werkt samen met internationale producenten, bedrijven in de visketen en supermarkten om te voorzien in de groeiende vraag van de consument naar verantwoorde vis.

Het ASC-keurmerk maakt het voor iedereen gemakkelijk om een bewuste en verantwoorde keuze te maken - in de supermarkt of tijdens een etentje in een restaurant!

Uitgangspunten ASC-standaard

De ASC-standaard heeft betrekking op:

  1. Naleving van wetgeveing
  2. Behoud van de natuurlijke omgeving (vaak wetlands en kustgebieden) en biodiversiteit
  3. Behoud van de waterreserves
  4. Behoud van de soortenrijkdom en de wilde populatie (voorkomen dat er ontsnappingen zijn die voor verspreiding van ziektes kunnen zorgen en daarmee een bedreiging zouden kunnen vormen voor de wilde vis)
  5. Verantwoord gebruik van diervoeders en andere middelen
  6. Diergezondheid (geen onnodig gebruik van antibiotica en chemicaliën)
  7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (bv geen kinderarbeid, aandacht voor gezondheid en veiligheid van werknemers, vrijheid van vereniging, relaties in de gemeenschap).

Download de gratis VISWijzer


De VISwijzer-app is beschikbaar voor iPhone en Android. Download de laatste versie.

Nu bewust kiezen. Blijvend genieten

Kies MSC- of ASC-vis op je bord. Zo draag je bij aan een gezonde zee! Elk jaar wordt de Bewuste Visweek georganiseerd om duurzame vis onder de aandacht te brengen.