Een school blauwvintonijnen

Viskeurmerk MSC

Vis is een populaire voedselbron en de vraag ernaar stijgt in rap tempo. Wereldwijd wordt nu al ruim 90 procent van de commerciëlevissoorten (bijna) overbevist.

Het Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale onafhankelijke organisatie, opgericht in 1997 door het WNF en Unilever. MSC zet zich in om duurzame visvangst te bevorderen. Sinds 1999 is de organisatie onafhankelijk. MSC heeft als doel het visaanbod in de zee voor de lange termijn te garanderen. Ook wil de organisatie de leefomgeving van de vissen gezond houden. Dit kan door goed beheerde, verantwoorde visserij.

MSC keurmerk voor duurzaam gevangen vis

Keurmerken

Door vis met het MSC- of ASC-keurmerk te kopen, weten consumenten zeker dat ze vis kopen die uit een duurzame visserij komt. Dat is visserij die niet bijdraagt aan overbevissing, waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en waarvoor goede beheersregels gelden.

De 3 principes van MSC

De MSC standaard voor duurzaam gevangen vis is gebaseerd op 3 belangrijkste principes:

1. Duurzame visbestanden

De visserijactiviteiten moeten op een voor de vispopulatie duurzaam niveau liggen. Alle gecertificeerde visserijen moeten zodanig te werk gaan dat het vissen oneindig door kan gaan zonder dat de bronnen uitgeput raken.

2. Milieubelasting minimaliseren

Visserijactiviteiten moeten zodanig worden beheerd dat de structuur, productiviteit, functie en diversiteit van het ecosysteem waarvan de visserij afhankelijk is behouden blijven.

 

3. Effectief beheer

De visserij moet alle lokale, nationale en internationale wetten naleven en beschikken over een beheersysteem waarmee kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en waarmee de duurzaamheid behouden kan blijven.

Download de gratis VISWijzer


De VISwijzer-app is beschikbaar voor iPhone en Android. Download de laatste versie.

Video: Vis vangen. Maar hoe?

Wat zijn Fish Aggregating Devices (FAD's) en hoe nuttig of schadelijk zijn ze? Dat hangt af van de gebruiker: de duurzame traditionele haak versus de destructieve industriële vloten. Regulering is onontbeerlijk.