Pootadruk van een tijger in de sneeuw met een liniaal ernaast

Onderzoek en innovatie

Het Wereld Natuur Fonds wil de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde beschermen. We doen dat in samenwerking met anderen en op basis van gedegen onderzoek. Want alleen zo kunnen we de meest effectieve beschermingsmaatregelen bepleiten, de resultaten monitoren en onze partners en stakeholders meekrijgen.

Nieuwe technologie

Dit doen we met behulp van moderne technieken. Zo voorzien we onder andere ijsberen, blauwvintonijnen, leeuwen en zeeschildpadden van zenders om meer inzicht te krijgen in hun leefwijze, trekroutes en de mogelijke gevaren onderweg. En we zetten drones in om stroperij tegen te gaan.

Andere aanpak

Bescherming van dieren en planten is nog steeds urgent. Maar in een globaliserende wereld is de bescherming van dier- en plantensoorten alleen niet langer voldoende. De toegenomen complexiteit van de bedreigingen vraagt om een andere aanpak. Een aanpak die meer inzicht geeft in de grensoverschrijdende gevolgen van onze keuzes als consument, producent of beleidsmaker.

Neem bijvoorbeeld de ontbossing van het regenwoud op Borneo. Niet alleen wordt hier gekapt voor hout, maar ook voor de aanleg van grootschalige soja- of palmolieplantages waarvan de oogst bestemd is voor onder andere veevoer hier in Nederland.

WNF wil deze complexe bedreigingen in kaart brengen. Bijvoorbeeld met onze grootschalige onderzoeken voor de Living Planet Reports. Ook aan de hand van innovatieve projecten verzamelen we inzichten in de complexe bedreigingen en mogelijke oplossingen voor de natuur. Zo kunnen we de vinger op de zere plek leggen en effectieve beschermingsstrategie√ęn ontwikkelen, samen met onze partners.

Nieuws over onderzoek en innovatie

WNF en Impact Hub gaan tien start-ups ondersteunen die een veelbelovend initiatief hebben om de stroom van plasticvervuiling... Lees meer
Een met crowdfunding gefinancierd rangerstation in Boumba Bek National Park in Kameroen is onlangs voltooid. Voortaan kunnen... Lees meer

Onderzoek naar ijsberen

WNF steunt een grootschalig onderzoek naar ijsberen, om meer te weten te komen over de gezondheid en bewegingen van de dieren. Hiervoor zijn ijsberen van een halsband met zender voorzien, zodat ze in het veld terug te vinden zijn en onderzoekers gegevens kunnen verzamelen.