Pootadruk van een tijger in de sneeuw met een liniaal ernaast

Onderzoek en innovatie

Het Wereld Natuur Fonds wil de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde beschermen. We doen dat in samenwerking met anderen en met behulp van moderne technologie. Door ons te baseren op gedegen onderzoek en de nieuwste inzichten, kunnen we de meeste effectieve beschermingsmaatregelen bepleiten.

Gadgets voor natuurbescherming

Moderne techniek helpt ons enorm om diersoorten en hun leefgebied te beschermen. Zo voorzien we dieren van zenders of camera's om een beter beeld te krijgen van hun leefwijze en welke gebieden belangrijk voor ze zijn. Met cameravallen kunnen we de aanwezigheid en het gedrag van schuwe dieren vastleggen. Drones helpen ons om toezicht te houden in natuurgebieden en stroperij tegen te gaan. Ook werken we aan nieuwe technieken om bijvoorbeeld mens-dierconflicten tegen te gaan en bijvangst in de visserij te verminderen.

Goede ideeën stimuleren

Externe wetenschappers, ondernemers en andere betrokkenen kunnen heel goede ideeën hebben voor innovaties die de natuur helpen beschermen. WNF wil deze mensen stimuleren en graag over hun ideeën horen. Via het INNO-fonds ondersteunen we projecten van kleine Nederlandse organisaties ten behoeve van internationale natuurbescherming. Met ons Plastic Free Ocean accelerator-programma bieden we een soort snelkookpan aan start-ups met goede ideeën om het plasticprobleem aan te pakken.

Complexe bedreigingen in kaart brengen

Bescherming van dier- en plantensoorten is nog steeds urgent. Maar in een globaliserende wereld is deze aanpak alleen niet langer voldoende. De toegenomen complexiteit van de bedreigingen vraagt om een andere benadering. Een aanpak die meer inzicht geeft in de grensoverschrijdende gevolgen van onze keuzes als consument, producent of beleidsmaker.

Neem bijvoorbeeld de ontbossing van het regenwoud op Borneo. Niet alleen wordt hier gekapt voor hout, maar ook voor de aanleg van grootschalige soja- of palmolieplantages waarvan de oogst onder meer bestemd is als veevoer hier in Nederland.

WNF wil deze complexe bedreigingen in kaart brengen. Bijvoorbeeld met onze grootschalige onderzoeken voor de Living Planet Reports. Ook aan de hand van innovatieve projecten verzamelen we inzichten in de complexe bedreigingen en mogelijke oplossingen voor de natuur. Zo kunnen we de vinger op de zere plek leggen en effectieve beschermingsstrategieën ontwikkelen, samen met onze partners.

Nieuws over onderzoek en innovatie

Het INNO fonds subsidieert stichtingen met de beste innovatieve ideeën om natuurbescherming een stap verder te brengen. Meld... Lees meer
Om de kansen voor trekvissen, zoals de zalm, houting en spiering, ten volle te benutten als de Haringvlietsluizen op een... Lees meer

Onderzoek naar ijsberen

WNF steunt een grootschalig onderzoek naar ijsberen, om meer te weten te komen over de gezondheid en bewegingen van de dieren. Hiervoor zijn ijsberen van een halsband met zender voorzien, zodat ze in het veld terug te vinden zijn en onderzoekers gegevens kunnen verzamelen.