Pootadruk van een tijger in de sneeuw met een liniaal ernaast

Onderzoek en innovatie

Het Wereld Natuur Fonds wil de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde beschermen. We doen dat in samenwerking met anderen en met behulp van moderne technologie. Op basis van gedegen onderzoek en de nieuwste inzichten, kiezen we voor de meest effectieve beschermingsmaatregelen op plekken waar dit het hardst nodig is.

Gadgets voor natuurbescherming

Moderne techniek helpt ons enorm om diersoorten en hun leefgebied te beschermen. Zo voorzien we dieren van zenders of camera's om een beter beeld te krijgen van hun leefwijze en welke gebieden belangrijk voor ze zijn. Met cameravallen kunnen we de aanwezigheid en het gedrag van schuwe dieren vastleggen. Drones helpen ons om toezicht te houden in natuurgebieden en stroperij tegen te gaan. Ook werken we aan nieuwe technieken om bijvoorbeeld mens-dierconflicten tegen te gaan en bijvangst in de visserij te verminderen.

Goede ideeën stimuleren

Externe wetenschappers, ondernemers en andere betrokkenen kunnen heel goede ideeën hebben voor innovaties die de natuur helpen beschermen. WNF wil deze mensen stimuleren en graag over hun ideeën horen. Via het INNO-Fonds ondersteunen we projecten van kleine Nederlandse organisaties die bijdragen aan internationale natuurbescherming. Met ons Plastic Free Ocean accelerator-programma bieden we een soort snelkookpan aan start-ups met goede ideeën om het plasticprobleem aan te pakken.

Complexe bedreigingen in kaart brengen

In een globaliserende wereld worden de bedreigingen voor de natuur steeds complexer. De keuzes van consumenten, producenten en beleidsmakers kunnen gevolgen hebben voor planten en dieren ver buiten hun landsgrenzen. We kunnen de natuur alleen effectief beschermen als we inzicht hebben in deze complexe bedreigingen. Om hier een goed beeld van te krijgen, baseert WNF zich op grondig onderzoek.

Living Planet Reports

Met de Living Planet Reports brengt WNF de gezondheid van de aarde in kaart, aan de hand van de zogeheten Living Planet Index en de Ecologische Voetafdruk. De rapporten laten zien dat de bescherming van dier- en plantensoorten alleen niet voldoende is. Het is net zo belangrijk dat we de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier beheren. Het verkleinen van de voetafdruk van landen, bedrijven en burgers draagt daaraan bij.

Het Living Planet Report van 2016 liet zien dat het wereldwijde aantal gewervelde dieren in 40 jaar tijd met bijna 60 procent is gedaald. In 2017 brachten we een Living Planet Report uit over de ingrijpende veranderingen in de zoute en zilte natuur in Nederland.

Leerstoelen aan universiteiten

Om het wetenschappelijk onderzoek naar bedreigingen en oplossingen voor de natuur te stimuleren, werkt WNF nauw samen met universiteiten. We dragen bij aan een aantal belangrijke leerstoelen (hoogleraarsposten) die onderzoek doen op verschillende gebieden binnen de natuurbescherming. Zoals waterbeheer en bescherming van trekvogels en mensapen. Kennis uit deze studies gebruiken we in ons dagelijks werk.

One Planet Thinking

Een ander innovatief programma is One Planet Thinking. Dit is een initiatief van Eneco, Ecofys en WNF. Samen ontwikkelen we een nieuwe wetenschappelijke methodiek voor bedrijven die een voortrekkersrol willen spelen op het gebied van duurzaamheid binnen hun sector. Hierbij gaan we uit van het gegeven dat we maar één aarde hebben en we onze consumptie en ons gedrag moeten aanpassen aan de ecologische grenzen van deze planeet.

Nieuws over onderzoek en innovatie

De tsunami van 22 december lijkt voorbij te zijn gegaan aan de zeer zeldzame Javaanse neushoorns in het Ujong Kulon Nationaal... Lees meer
Gaat de natuur je aan je hart en heb je vernieuwende ideeën over hoe je het verschil kunt maken? Vraag dan voor 14 janua... Lees meer

Onderzoek naar ijsberen

WNF steunt een grootschalig onderzoek naar ijsberen, om meer te weten te komen over de gezondheid en bewegingen van de dieren. Hiervoor zijn ijsberen van een halsband met zender voorzien, zodat ze in het veld terug te vinden zijn en onderzoekers gegevens over hen kunnen verzamelen.