Uitzicht Deltagebied Droomfonds Haringvliet

Biodiversiteitsfonds

Soortenonderzoek in Nederland

Het Biodiversiteitsfonds is een nieuw fonds met als doel het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van de biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het fonds is alleen voor Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en verenigingen, niet voor bedrijven en individuen. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn maar mogen geen hoofdaanvrager zijn.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een project onder andere te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het onderzoek moet betrekking hebben op soorten met een hoge beschermingsstatus of signaalsoorten;
  • Alleen praktisch toegepast onderzoek ten bate van natuurbescherming;
  • De resultaten van het onderzoek dienen zowel wetenschappelijk als voor een breder publiek toegankelijk te zijn.

Lees alle criteria in de voorwaarden

Op 1 februari start de aanvraagronde. De voorstellen kunnen worden ingediend tot 15 maart. De beoordelingscommissie maakt uiterlijk 1 mei een definitieve beslissing over de toekenning. Hierbij gaan we uit van een maximale bijdrage van 30.000 euro per project.

Meld je aan en maak kans op subsidie

Stuur jouw voorstel naar biodiversiteitsfonds@wwf.nl en wie weet kom je in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze via het standaard formulier zijn ingestuurd.

Aanvraagformulier subsidie Biodiversiteitsfonds