Landschap met bomen en een bewolkte lucht bij de Oostvaardersplassen, Nederland

Leerstoelen

Het Wereld Natuur Fonds werkt zo veel mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat WNF nauw samenwerkt met universiteiten en bijdraagt aan een aantal belangrijke leerstoelen. Een leerstoel is de wetenschappelijke naam voor een hoogleraarspost. Kennis daaruit gebruiken we in ons dagelijks werk.

Oudste Leerstoel Prins Bernhard

De belangrijkste en oudste leerstoel waar WNF aan bijdraagt is de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming. Deze permanente leerstoel aan de Universiteit van Utrecht is in 1986 ingesteld om Prins Bernhard te eren voor zijn bijdrage aan de internationale natuurbescherming. Elke vijf jaar bekleedt een andere hoogleraar deze leerstoel. Daarnaast draagt WNF bij aan tijdelijke leerstoelen voor andere belangrijke onderwerpen.

Hieronder een overzicht van alle leerstoelen:

Prins Bernhard Leerstoel, Universiteit Utrecht

  • Doel: de wetenschappelijke basis voor natuurbescherming versterken, de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk stimuleren en studenten opleiden in internationale natuurbescherming.
  • Hoogleraar: Jaboury Ghazoul vanaf 12 juni 2017
  • Meer info over de Prins Bernhard Leerstoel

Leerstoel Trekvogelecologie, Rijksuniversiteit Groningen

Leerstoel Multidisciplinair Waterbeheer, Universiteit Twente

Leerstoel Mensapen, Universiteit van Amsterdam

  • Doel: fundamenteel en toegepast onderzoek naar gedrag, verspreiding, en bedreigingen van mensapen en efficiënter maken van natuurbescherming door het gebruik van nieuwe technologieën.
  • Hoogleraar: Serge Wich
  • Meer info over de leerstoel Mensapen

Leerstoel Integrale Stikstofstudies, Vrije Universiteit van Amsterdam

  • Doel: meer inzicht in de effecten van stikstof op de belangrijkste natuurgebieden op aarde.
  • Hoogleraar: Jan Willem Erisman
  • Meer info over de leerstoel Integrale Stikstofstudies

Leerstoel Ecological Hydraulic Engineering, TU Delft

Afrikaanse olifant, of savanneolifant, in het Moremi Game Reserve, Botswana

Witte pelikaan inhet Lake Nakuru Nationaal Park, Kenia

De aarde heeft steeds meer te lijden onder grote hoeveelheden stikstof, vooral afkomstig uit kunstmest en dierlijke mest in de landbouw en van de verbranding van fossiele brandstoffen.
Download pdf 5.956 kb