Laagtij met spiegeling van wolkenlucht bij Noordzee delta

One Planet Thinking

Een van onze innovatieve programma's is One Planet Thinking. Met dit initiatief hebben Eneco, Ecofys en WNF de handen ineen geslagen om samen een nieuw wetenschappelijke methodiek te ontwikkelen voor bedrijven die als agents of change leiderschap willen tonen op duurzaamheid binnen hun eigen sector.

Planetaire grenzen

One Planet Thinking gaat uit van een nieuw vertrekpunt. Het gedachtengoed erachter is geïnspireerd op het Living Planet Rapport en het wetenschappelijke model van Professor Johan Rockstrom van het Stockholm Resilience Centre.

 

Uit het Living Planet Report van 2014 (pdf) blijkt dat de biodiversiteit tussen 1970 en 2010 met maar liefst 52% gedaald. Rockstrom stelt dat er 9 grenzen zijn waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet. Daarvan zijn er inmiddels 3 overschreden: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de stikstof-en fosforkringloop. We weten niet wat de gevolgen hiervan zullen zijn op langere termijn, en in welke mate de aarde zich nog kan/gaat herstellen.

 

Belasting van de aarde

Dus moeten we ons zelf de kritische vraag stellen: doen we eigenlijk wel genoeg? Zijn we wel op de goede weg als we kijken naar het energiegebruik, het watergebruik of het gebruik van grondstoffen in bedrijven en sectoren waarvan de impact op ons natuurlijk kapitaal zo enorm is?

 

One Planet Thinking probeert hierop een antwoord te geven en gaat een stap verder dan de meeste bestaande meetmodellen, zoals het veelgebruikte Life Cycle Assessment (LCA). One Planet Thinking wil de LCA-uitkomsten van bedrijven koppelen aan de 9 planetaire grenzen. Zo krijgen bedrijven beter inzicht in welke mate zij de aarde belasten.

Landschap met windmolens achter de dijk bij Pilsum, Friesland, Nederland