Laagtij met spiegeling van wolkenlucht bij Noordzee delta

Publicaties

Regelmatig publiceert WNF rapporten en onderzoeken. Deze publicaties dragen bij aan kennisontwikkeling en vormen de wetenschappelijke basis van ons werk.

Hieronder een aantal recente publicaties.

Voedsel is een eerste levensbehoefte, maar de huidige manier van produceren en consumeren trekt een zware wissel op de natuur. Willen we de natuur behouden en ook in de toekomst voldoende voedsel produceren, dan zal het voedselsysteem duurzamer...
Download pdf 81.656 kb

De toenemende vraag naar land voor voedsel, energie en andere consumptiebehoeften raken de basis van ons werk. Het kappen van bossen, het bouwen van dammen, het uitbreiden van steden en het boren naar de laatste resten olie leiden tot steeds...
Download pdf 1.282 kb
De aarde heeft steeds meer te lijden onder grote hoeveelheden stikstof, vooral afkomstig uit kunstmest en dierlijke mest in de landbouw en van de verbranding van fossiele brandstoffen.
Download pdf 5.956 kb

Zie hieronder de bladerbare versie van The Global Food System Report.