Shared Resources Joint Solutions

De natuur – en daarmee de diensten zij ons levert – staat onder druk. De toenemende wereldbevolking en het streven naar economische groei leiden ertoe dat de natuur steeds vaker moet wijken voor grootschalige landbouw, mijnbouw en infrastructuur. Daardoor zijn wereldwijd ecosystemen uit balans geraakt en zijn sommige planten- en diersoorten regelrecht naar de afgrond gebracht. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de natuur, maar ook voor de mens die afhankelijk is van wat de natuur te bieden heeft. Lokale bevolking kan niet meer in haar levensonderhoud voorzien, en ook bedrijven lijden onder de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen.

Landschap centraal

Om ons natuurlijk kapitaal veilig te stellen voor de toekomst, moeten we een balans vinden tussen economische, ecologische en sociale waarden. Dat vraagt om een integrale aanpak waarbij het landschap centraal staat en waarbij de belangen van de stakeholders afgestemd zijn op, en in balans zijn met, de draagkracht van de natuur.

Toch worden lokale gemeenschappen en natuurbeschermers - vertegenwoordigd in maatschappelijke organisaties - vaak nauwelijks betrokken bij de besluitvorming over een landschap. Terwijl juist deze groepen veel kennis hebben over de natuur hebben en zij als eerste de negatieve gevolgen ondervinden van veranderingen in het landschap. Daarom faciliteren we in multi-stakeholder partnerschappen de dialoog met overheden en bedrijven en helpen we lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties om succesvol te pleiten voor inclusieve, groene ontwikkeling.

Samen maatschappelijke organisaties ondersteunen

Binnen het project Shared Resources Joint Solutions werkt WNF samen met IUCN NL, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, WBCSD en VBDO, en samen met lokale partnerorganisaties in 16 lage- en middeninkomenslanden in Afrika (Benin, Burkina Faso, Ghana, Madagaskar, Mozambique, Uganda, Tanzania, Zambia), Zuid-Oost Azië (Cambodja, Indonesië, Myanmar, Filippijnen) en Zuid-Amerika (Bolivia, Paraguay, Guiana, Suriname). Samen met overheden en bedrijven zetten we ons in om de ecosysteemdiensten watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen.

Twee mannen staan naar een grote palmolie-oogst op Borneo