Giraffe in het Lake Nakuru National Park, Kenia

Strategische samenwerking

Ter bescherming van bossen en oceanen, de leefomgeving van een schat aan dier- en plantsoorten werkt WNF aan de verduurzaming van grondstofketens en sectoren. Omdat bedrijven in de wereldeconomie een sleutelrol vervullen, hebben zij een specifieke verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen waarvan ze gebruik maken niet uitgeput raken en ecosystemen waar ze impact op hebben niet verstoord worden.
WNF werkt samen met marktpartijen die een aantoonbare duurzaamheidsambitie hebben en hun koploperpositie inzetten voor de verduurzaming van hun sector. We richten ons in de samenwerking met hen op de grondstofketens met de grootste impact op de natuur: energie, hout en papier, kweek- en wildgevangen vis, palmolie en soja.

Aanpak

WNF werkt op verschillende manieren aan verduurzaming van grondstofketens. Zo initiëren we of participeren we in Ronde Tafels om samen met marktpartijen, overheid en andere maatschappelijke organisaties certificeringsstandaarden te ontwikkelen of te ondersteunen, zoals Forest Stewardship Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC) Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) en Roundtable on Responsible Soy (RTRS). In het geval van hout lobbyen we voor wetgeving die de illegale handel van grondstoffen tegengaat. Ook publiceren we scorekaarten en rapporten over de vorderingen van bedrijven en sectoren in de verduurzaming van hun grondstoffenketens om achterblijvers te stimuleren harder te gaan lopen. We mobiliseren de publieke opinie om bedrijven die echt over de schreef gaan een halt toe te roepen en werken samen met individuele koplopers. In Nederland hebben we de volgende samenwerkingspartners:

Transparantie

Transparantie is een belangrijke voorwaarde om ons werk te kunnen doen en op een constructieve manier samen te werken. In het 'Corporate Partnerships Report 2014' worden de samenwerkingsrelaties van het World Wide Fund for Nature (WWF) beschreven. Ook WNF heeft een rapportage opgesteld over de belangrijkste partnerschappen met bedrijven: Samenwerken met Bedrijven (pdf).

Het Wereld Natuur Fonds werkt samen met een aantal bedrijven in Nederland om productie, handel en bedrijfsvoering te verduurzamen.
Download pdf 1.771 kb

Twee zwarte neushoorns tegenover elkaar in Zimbabwe