Giraffe in het Lake Nakuru National Park, Kenia

Strategische samenwerking

De verduurzaming van de wereldeconomie vergt een lange adem. Bedrijven spelen daarbij een sleutelrol. Daarom kiest het Wereld Natuur Fonds bewust voor een constructieve dialoog met het bedrijfsleven. Dit moet bijdragen aan de bescherming en het behoud van de natuur wereldwijd.

Strategisch samenwerken

In strategische overeenkomsten met bedrijven maken we afspraken over de te bereiken bijdragen aan natuurbehoud en -herstel en wordt vastgelegd hoe die afspraken (door onafhankelijke derden) worden gecontroleerd. We focussen ons daarbij op die ketens waarvan de impact op de natuur het grootst is, zoals energievoorziening, hout en papier, kweek- en wildgevangen vis, soja en palmolie.

WNF zoekt naar samenwerking met bedrijven in de markt die het grootste potentieel hebben om de meest urgente bedreigingen voor de biodiversiteit op aarde te verminderen. Het gaat om partners die in staat zijn om een hele sector in beweging te zetten of die een duidelijke voorbeeldfunctie hebben. Met ons bedrijvenwerk beogen we gedragsverandering teweeg te brengen en natuurbeschermingsresultaten te behalen, die niet op een andere manier mogelijk zijn.

Onze samenwerkingspartners

Transparantie is een belangrijke voorwaarde voor WNF om zijn werk te kunnen doen en op een constructieve manier samen te werken. Daarom heeft het World Wide Fund for Nature (WWF) een internationaal rapport over zijn omvangrijkste relaties gepubliceerd. 
Ook het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) heeft een rapportage opgesteld over zijn belangrijkste bedrijfspartnerschappen en relaties: Samenwerken met Bedrijven (pdf).

WNF werkt in Nederland samen met:

Het Wereld Natuur Fonds werkt samen met een aantal bedrijven in Nederland om productie, handel en bedrijfsvoering te verduurzamen.
Download pdf 1.771 kb

Twee zwarte neushoorns tegenover elkaar in Zimbabwe