Eneco

Het Wereld Natuur Fonds en Eneco werken samen aan een toekomst waarin duurzame energie beschikbaar is voor iedereen en waarin de mens in balans met de natuur leeft.

Onze energievoorziening heeft in de huidige situatie veel impact op ons klimaat en daarmee op de natuur en biodiversiteit. Op dit moment belast de mens de aarde meer dan haar herstellend vermogen aan kan. Eneco en WNF zien gezamenlijk de noodzaak om de energievoorziening te verduurzamen. Om de totale CO2-uitstoot te verminderen moeten we overschakelen naar schone en onuitputtelijke energiebronnen en ervoor zorgen dat we met elkaar minder energie verbruiken. 

Dat kunnen we niet alleen en daarom zoeken wij in ons streven naar een duurzame toekomst actief de samenwerking met klanten, donateurs, marktpartijen, belangenorganisaties, overheden en andere belanghebbenden.

Hoe werken we samen?

Eneco en WNF werken samen op de volgende gebieden:

  • One Planet Thinking: Eneco, WNF en Ecofys ontwikkelen samen een nieuwe wetenschappelijke open-source methodiek waarmee bedrijven kunnen sturen op duurzaamheid. Zij kunnen zo vaststellen of hun inspanningen binnen de grenzen van de aarde vallen.
  • Climate Savers: Eneco neemt deel aan het internationale Climate Savers programma van WWF. Hierin zijn doelstellingen vastgelegd voor verduurzaming van de hele keten. Eneco zet haar Climate Saver status in om de rol van aanjager op het gebied van klimaat en energie te versterken.
  • Biomassa: Bevorderen van een hoger ambitieniveau voor de biomassa. Eneco vervult een voorbeeldrol op basis van best practice in certificering (FSC of gelijkwaardig voor duurzaam bosbeheer) en aan de hand van aansprekende biomassaprojecten. Daarnaast streven we ernaar om deze aangescherpte criteria op Europees niveau gestandaardiseerd te krijgen.
  • REDD+ (tegengaan ontbossing): REDD+ is een financieel instrument voor behoud van natuurlijke bossen. Eneco werkt aan het stimuleren en realiseren van een gezonde marktwerking op gebied van CO²-certificaten waarvan de opbrengsten gekoppeld zijn aan het behoud van natuurlijk bos. WNF werkt aan juiste gedragsregels rond de bescherming van natuurgebieden en het tegengaan van ontbossing in gebieden als het Amazonegebied en de bossen op Borneo.

Samenwerking Eneco-WNF (animatie)

Een introductiefilmpje over het waarom (en de inhoud) van het hernieuwde partnerschap tussen Eneco en WNF.

Landschap met windmolens achter de dijk bij Pilsum, Friesland, Nederland