Een regenboog in het tropisch regenwoud bij Berau op Indonesisch Borneo

Bescherming van bossen

Om bedreigde bossen te beschermen werkt het Wereld Natuur Fonds aan beschermde gebieden, ontbossingsvrije handelsketens, een bosvriendelijke infrastructuur en de economische waarde van het bos. Dat doen we door de lokale bevolking en natuurorganisaties te helpen, maar ook door beleid te beïnvloeden en samen te werken met bedrijven die duurzaam willen produceren.

Netwerken van beschermde gebieden uitbreiden en versterken

Beschermde gebieden, inclusief inheemse reservaten, die goed beheerd worden, hebben bewezen goed te werken tegen ontbossing. Zo kunnen de gebieden dienen als toevluchtsoord voor biodiversiteit en als reservoir voor toekomstig herstel. Idealiter zijn beschermde gebieden goed verbonden met elkaar en groot genoeg voor soorten om zich vrij te kunnen bewegen.

Een regenbui in het regenwoud op Maleisisch Borneo

Ontbossingsvrije handelsketens

Een groeiend aantal grote winkelketens, fabrikanten en investeerders heeft toegezegd om de ontbossing uit hun handelsketens te halen. Het waarmaken en uitbreiden van deze toezeggingen kan een groot verschil maken in de ontbossingsgebieden waar veel geproduceerd wordt voor de internationale grondstoffenmarkt.

Bosvriendelijke infrastructuur

De financiers, bouwers en planners van infrastructuur zoals wegen, dammen en mijnen in ontbossingsgebieden, kunnen maatregelen nemen om de impact ervan te verminderen, zonder de lokale ontwikkeling in de weg te staan. In elk plan voor infrastructuur moeten maatregelen worden opgenomen om het bos te beschermen.

Voordelen van het bos erkennen en waarderen

Bossen bieden vele voordelen; van het zeker stellen van schoon water tot het herbergen van belangrijke soorten en plekken van cultureel belang (onder andere voor recreatie). Het (h)erkennen van de (economische) waarde van deze voordelen, kan overheden en bedrijven helpen bij het maken van goede beslissingen over het gebruik van het bos.

Veel meer gebruik maken van REDD+

REDD+ is een methode die stimuleert dat landen met veel bos het bos beschermen, omdat ze geld krijgen van andere landen als ze het bos laten staan. REDD+ kan dus bijdragen aan het verminderen van bedreigingen in de ontbossingsgebieden. Tegelijkertijd worden overheden door middel van REDD+ ondersteund op het gebied van armoedebestrijding, landrechten en eerlijk gebruik van hulpbronnen.

FSC-Keurmerk

FSC keurmerk op een boomstronk

In 1994 stond het WNF aan de wieg van het FSC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Hout met een FSC-logo is geproduceerd volgens strenge regels over onder andere bescherming van de natuur, legaliteit en over de rechten en het welzijn van de lokale bevolking en arbeiders.