Een regenboog in het tropisch regenwoud bij Berau op Indonesisch Borneo

Ontbossing

De grote bedreiging voor het voortbestaan van het regenwoud is ontbossing. Bijna de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde is al verdwenen. Van het overgebleven bos is een klein deel (10%) beschermd. Per jaar verdwijnt bijna 7,9 miljoen hectare natuurlijk bos. Dat is ruim twee keer Nederland. De overgebleven bossen (ook delen van het beschermde bos!) worden bedreigd door ontbossing, voor de productie van hout, papier, palmolie en soja en voor mijnbouw.

Illegale houtkap

Illegale houtkap is het kappen, transporteren, bewerken, kopen of verkopen van hout, in strijd met de nationale wetgeving, De handel in illegaal hout is een miljardenindustrie. Vooral de milieukosten zijn enorm: zo sterven bijvoorbeeld tijgers, olifanten en orang oetans in Azië uit omdat bossen die voor hen belangrijk zijn illegaal worden gekapt. Datzelfde geldt voor de mensapen in Afrika en bijvoorbeeld de jaguar in de Amazone.

Sojateelt ten koste van natuur

Sojateelt neemt wereldwijd meer dan 100 miljoen hectare land in beslag, een gebied zo groot als Frankrijk, Duitsland, België en Nederland bij elkaar. In Brazilië vindt het grootste deel van de sojateelt plaats in de Cerrado, een gebied met waardevolle bossen en savannes. Maar ook het Amazone-regenwoud wordt bedreigd.

Palmolie als grondstof

Palmolie is een belangrijke grondstof voor veel producten en de vraag ernaar stijgt hard. Maar de uitbreiding van palmolieplantages in Zuid-Oost Azië en andere tropische gebieden leidt tot grootschalige ontbossing. Prachtige diersoorten als de olifant, de neushoorn, orang oetan en de tijger verdwijnen, omdat hun leefgebied wordt bedreigd door oprukkende oliepalmplantages.

Mijnbouw, littekens in het landschap

De zoektocht naar waardevolle grondstoffen als goud, diamant of bauxiet (als basis voor aluminium) gaat nogal eens ten koste van kwetsbare natuurgebieden. Vooral de grootschalige exploitatie via dagbouw leidt vaak tot ontbossing, 'littekens' in het landschap. Daarnaast zijn er gelukszoekers, die weliswaar veel kleinschaliger werken, maar door het gebruik van chemicaliën verontreiniging van rivieren veroorzaken.

Ontbossing voor papier

Ook de snelgroeiende vraag naar papier leidt tot ontbossing, ondanks het digitale tijdperk. Wereldwijd wordt één op de drie gekapte bomen verwerkt tot pulp, het halffabrikaat van papier.

Bescherming van bosssen

Video: regenwoud Congo

Video over de prachtige natuurlijke rijkdom in Messok Dja en de oprukkende economische activiteiten die de olifanten en mensapen bedreigen. Marc Ella Akou, zoogdierenspecialist van WWF-Gabon, roept op om de houthakkers en stropers te stoppen.