Smeltend drijfijs in de Zuidelijke Oceaan, Antarctica

Klimaatverandering

Klimaatakkoord Parijs

In december 2015 hebben 174 landen in Parijs afgesproken de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden Celsius te laten komen. De ondertekenaars streven zelfs naar een opwarming van minder dan 1,5 graad. Het akkoord gaat in 2020 in wanneer het huidige Kyotoverdrag afloopt. Deze wereldwijde klimaatdeal is hard nodig om regeringen en overheden aan te sporen. Want we moeten snel en gericht actie ondernemen om onze planeet te beschermen tegen de enorme gevolgen van klimaatverandering.

Doelstelling WNF

Het doel van WNF is het ontwikkelen van een economie met weinig CO2-verbruik in 2050, en een leefomgeving die tegen de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering kan. Om dit te bereiken moeten we koste wat kost de stijging van de wereldwijde temperatuur onder de 1,5 graden Celsius zien te houden (ten opzichte van 1850).

Meer weten over onze klimaatdoelstellingen? Kijk op onze internationale website.

De noodzaak wordt steeds groter

2017 werd getekend door een toenemend aantal orkanen, overstromingen en ander extreem natuurgeweld. De verwachting is dat deze weersextremen toenemen in aantal en hevigheid, waardoor de noodzaak om klimaatmaatregelen te nemen alleen maar groter wordt. Het gaat daarbij om zowel klimaatmitigatie (het voorkomen van klimaatverandering) als om klimaatadaptatie (mens en natuur moeten zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatveranderingen zoals overstromingen en droogtes).

Waarom verandert het klimaat?

Het klimaat op aarde verandert onnatuurlijk snel door de grote hoeveelheden CO2 die wij in de atmosfeer brengen. Dit heeft grote gevolgen voor het leven op aarde. Sinds het begin van het industriële tijdperk (circa 1860) is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,8 °C gestegen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, voorspelt een gemiddelde temperatuurstijging van 1,4 tot 5,8 °C voor deze eeuw. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving geldt voor Nederland nu al een stijging van 1,7 °C.

Hoe komt het dat de temperatuur op aarde stijgt?

Door ontbossing en bij het opwekken van energie door verbranding van olie, gas en kolen komt onder andere koolstofdioxide (CO2) vrij. Dat werkt in de lucht als een deken rond de aarde. Warmte van de zon die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Dit is het zogenoemde broeikaseffect, wat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt. De wetenschap heeft vastgesteld dat de hoeveelheid CO2 in de lucht de afgelopen 150 jaar met bijna 40 procent is toegenomen. Volgens het International Energy Agency is de energiesector verantwoordelijk voor ruim eenderde van alle CO2-uitstoot door de mens.

Gevolgen van klimaatverandering

Wat doet WNF om klimaatverandering tegen te gaan

Rapporten klimaat

Lees in dit rapport de belangrijkste effecten van klimaatverandering beschreven voor plant- en diersoorten en de landschappen waarin zij leven.
Download pdf 2.341 kb
De belangrijkste risico’s van klimaatverandering voor biodiversiteit en ecosystemen op Sumatra.
Download pdf 3.283 kb
Infographic What we want from Paris, WWF 2015
Download pdf 94 kb