Smeltend drijfijs in de Zuidelijke Oceaan, Antarctica

Klimaatverandering

Klimaatakkoord Parijs

In december 2015 vond de 21ste sessie van de Conference of the Parties plaats in Parijs, ook wel COP21 genoemd. Tijdens deze klimaattop moest een nieuw klimaatverdrag worden ondertekend door alle deelnemende partijen. 

Dit nieuwe klimaatverdrag zal in 2020 ingaan wanneer het huidige Kyotoverdrag afloopt. Deze wereldwijde klimaatdeal is hard nodig om regeringen en overheden aan te sporen om snel en gericht actie te ondernemen om onze planeet te beschermen tegen de desastreuze gevolgen van klimaatverandering.

Doelstelling WNF

Het doel van WNF voor onze samenleving is het ontwikkelen van een economie met weinig CO2-verbruik in 2050 en een mondiale leefomgeving die bestand is tegen de gevolgen van klimaatveranderingen die onvermijdelijk zullen zijn. Om dit te bereiken moeten alle inspanningen gericht zijn om de stijging van de wereldwijde temperatuur onder de 1,5 graden Celsius te houden (ten opzichte van 1850).

Meer weten over onze klimaatdoelstellingen? Kijk op onze internationale website.

Onnatuurlijk snelle verandering

De aarde is één groot samenhangend ecosysteem waarin het klimaat een sleutelrol speelt. Het zorgt voor een natuurlijk evenwicht waar de natuur op is afgestemd en waar (meestal geleidelijke) veranderingen bij horen. Inmiddels staat echter vast dat het klimaat onnatuurlijk snel verandert door de grote hoeveelheden CO2 die wij in de atmosfeer brengen. Dit heeft grote gevolgen voor het leven op aarde.

Waarom verandert het klimaat?

Het klimaat op aarde verandert doordat de aarde opwarmt. Sinds het begin van het industriële tijdperk (circa 1860) is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,8 °C gestegen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, voorspelt een gemiddelde temperatuurstijging van 1,4 tot 5,8 °C voor deze eeuw. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving geldt voor Nederland nu al een stijging van 1,7 °C.

Hoe komt het dat de aarde opwarmt?

Door ontbossing en bij het opwekken van energie door verbranding van olie, gas en kolen komt onder andere koolstofdioxide (CO2) vrij. Dat werkt in de lucht als een deken rond de aarde. Warmte van de zon die de aarde bereikt, kan daardoor niet zomaar weer verdwijnen in de ruimte. Dit is het zogenoemde broeikaseffect, wat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt. De wetenschap heeft vastgesteld dat de hoeveelheid CO2 in de lucht de afgelopen 150 jaar met bijna 40 procent is toegenomen. Volgens het International Energy Agency is de energiesector verantwoordelijk voor ruim eenderde van alle CO2-uitstoot door de mens.

Gevolgen van klimaatverandering

Wat doet WNF om klimaatverandering tegen te gaan

Infographic What we want from Paris, WWF 2015
Download pdf 94 kb

Dit rapport laat de impact van klimaatverandering zien op diersoorten als de olifant, de ijsbeer of de panda.
Download pdf 890 kb