Koeien in de wei bij een boerderij, met wolkenlucht en gele bloemen op de voorgrond

Natuur en landbouw

Landbouw veroorzaakt natuurverlies, maar is ook onderdeel van de oplossing

Hoe kunnen natuur en landbouw floreren? Wereldwijde voedselproductie gaat nu vooral ten koste van de natuur en biodiversiteit. Er ligt een grote uitdaging om de natuur te beschermen én voldoende voedsel te produceren binnen de grenzen van onze planeet.

Het moet anders

De huidige voedselproductie heeft veel negatieve gevolgen voor de natuur wereldwijd. Bossen worden gekapt voor landbouwgrond en veelvuldig gebruik van (kunst-)mest en chemische bestrijdingsmiddelen vervuilen bodem, lucht en water. En de landbouw, met name de veehouderij, heeft een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Ook ontstaan in grote delen van de wereld watertekorten bijvoorbeeld door  grootschalige irrigatie van voedsel- en veevoergewassen.

“Landbouw is niet alleen een belangrijke veroorzaker van natuurverlies, maar ook onderdeel van de oplossing.”

De huidige manier van voedsel produceren moet anders. WNF werkt daarom aan een duurzame landbouw waarin boeren in evenwicht met natuur voldoende voedsel produceren: een toekomstbestendige landbouw.

Boeren met Natuur

Samen met boeren, bedrijven en andere organisaties werkt WNF aan een landbouw die natuur en biodiversiteit versterkt en ontbossing tegengaat. Zowel in Nederland als elders in de wereld. Voedselproductie in balans met natuur komt ook ten goede aan de landbouw zelf:

  • de landbouw is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteiten die de natuur biedt, zoals een gezonde bodem, insecten die gewassen bestuiven en natuurlijke plaagbestrijding.
  • omringende natuurgebieden, luchtkwaliteit en waterkwaliteit profiteren van een natuurvriendelijke landbouw omdat minder vervuilende stoffen zoals pesticiden en kunstmest worden gebruikt.
  • landbouwgebieden kunnen zo een belangrijke verbinding vormen tussen deze natuurgebieden zodat wilde dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.
  • sommige landbouwgebieden zijn een leefgebied voor planten en dieren die afhankelijk zijn van het boerenland, zoals de grutto in Nederland.

Wat kun jij doen?

We vinden het vanzelfsprekend: in de supermarkt is het hele jaar door een haast oneindig aanbod te vinden aan voedingsproducten. Door slimme keuzes te maken bij de dingen die je eet en drinkt, leef je niet alleen gezond en lekker, maar maak je ook het verschil voor de natuur. Kies bijvoorbeeld eens wat vaker voor plantaardige alternatieven voor vlees. En wist je dat ongeveer een derde van al het geproduceerde voedsel wordt verspild doordat consumenten voedsel weggooien tijdens oogst, verwerking of in de supermarkt?

Meer over natuur en landbouw

Bedreigingen

Nederland als proeftuin

Europees landbouwbeleid

Publicaties (rapporten en onderzoeken)


In de media

NRC opinie: WNF pleit juist niet voor intensivering landbouw

Lees het door WNF ingezonden stuk.

Publicaties

Lees het rapport 'Op weg naar een biodiverse melkveehouderij'.

Download het rapport

Download de Engelse versie

Ja, ik teken voor een gezond boerenland met ruimte voor weidevogels, bloemen, bijen en alle andere natuur. Daarom roep ik de Tweede Kamer op om te kiezen voor echt natuurvriendelijke landbouw.


Teken de petitie!