De kop van een Sumatraanse tijger, Indonesië

in actie tegen wildlife crime

Continue actie is nodig om wildlife crime tegen te gaan. Altijd duikt er wel weer een nieuwe bedreiging op voor de natuur, zoals nu de groeiende welvaart in Azië. De laatste jaren loopt het met de stroperij de spuigaten uit. Daarom heeft het Wereld Natuur Fonds wereldwijd haar inspanningen op het gebied van stroperij en illegale handel geintensiveerd. In 2014 riepen WWF en TRAFFIC het Wildlife Crime Initiatief (WCI) in het leven om de almaar groeiende internationaal georganiseerde misdaad tegen wilde dieren tegen te gaan.

Het WCI wil ervoor zorgen dat het voor criminelen veel moeilijker wordt om hun doel te bereiken, dat het risico gepakt en bestraft te worden veel groter wordt en de beloning ervoor veel minder. Zo wordt hun motivatie om zich bezig te houden met illegale wildlife handel ondermijnd en neemt de drijvende kracht achter de stroperijcrisis af.

Onze aanpak

Onze aanpak richt zich op alle schakels in de keten van de illegale handel in bedreigde dieren:

  • Extra anti-stroperijpatrouilles in het veld, om de kans te vergroten dat de stropers op heterdaad worden betrapt
  • Oprollen van criminele bendes door in te zetten op intensieve opsporing en hogere straffen
  • Zero tolerance-beleid illegale handel. Meer controle/toezicht op illegale handel, betere naleving van de (bestaande) wetten, strafvermeerdering, etc. We stimuleren overheden en bedrijven en wijzen hen op hun verantwoordelijkheid in het controleren van winkels en webshops en het nemen van maatregelen om de illegale handel en corruptie tegen te gaan
  • Terugdringen van de vraag door campagnes en voorlichting. Als mensen niet langer geloven dat bepaalde producten een geneeskrachtige werking hebben of hun status verhogen, zal er op lange termijn een gedragsverandering plaatsvinden waardoor de vraag naar deze producten zal afnemen.

Georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde aanpak. En een lange adem. Samen staan we sterker, dus help mee in de strijd tegen wildlife crime!

De Wildlife Justice Commission

Sinds 2014 bestaat er in Den Haag een groep juristen die in actie komen tegen wildlife crime, de Wildlife Justice Commission (WJC). WNF was nauw betrokken bij de oprichting van de WJC.

De WJC is nu een onafhankelijke ngo die is opgericht om de internationaal georganiseerde wildlife crime-netwerken op te sporen en aan te pakken.

De WJC bestaat uit een mondiaal team van juristen en andere specialisten die onderzoek doen naar deze criminele netwerken. De WJC deelt de verzamelde bewijslast met aanklagers in Afrika en Azië en oefent internationale publieke druk uit op de nationale autoriteiten om de daders van wildlife criminaliteit op te pakken en te berechten.

Het motto van de WJC is “Activating justice for wildlife”. Er bestaan al nationale wetten en internationale verdragen die bedreigde diersoorten moeten beschermen maar die niet overal serieus genomen worden of met voeten getreden. Door dit reeds bestaande recht te activeren wil de WJC het uitsterven van bedreigde diersoorten voorkomen.

De WJC zetelt in Den Haag.

Parkrangers

Parkrangers zetten zich wereldwijd in om bedreigde dieren te beschermen. Lees het verhaal van rangers in het veld.

Nieuws en resultaten Wildlife crime

Actieprogramma tegen wildlife crime

Om te voorkomen dat olifanten, neushoorns en tijgers door wildlife crime voorgoed van de aardbodem verdwijnen, intensiveert het Wereld Natuur Fonds wereldwijd haar inspanningen. We zetten in op vier belangrijke aandachtsgebieden: