Indo Chinese tijger populatie ontdekt in Thailand

WNF-Familie-Expeditie

In het weekend van 30 september organiseert WNF de allereerste WNF-Familie-Expeditie. Tijdens dit tweedaagse evenement kruip je als team (ouder en kind/ grootouder en kind) in de huid van een parkranger.

Jullie leren verschillende vaardigheden die een parkranger nodig heeft om zijn werk in het veld te kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld navigeren, sporen herkennen, vuur maken en je eigen slaapplek verzorgen. Ook vragen we jullie, om net zoals een parkranger, geld in te zamelen voor ons tijgerproject. Zo hebben jullie een geweldige ervaring en kunnen we de parkranger in Nepal de beste middelen en training geven om tijgers te beschermen.

Deelname aan de WNF-Familie-Expeditie kost 150 euro per persoon. Dit is inclusief eten, drinken en een overnachting (in de natuur). Schrijf je snel in, want er kunnen maar 50 teams meedoen. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding en vol=vol!

Schrijf je hier in voor de WNF-Familie-Expeditie

Vul hieronder de gegevens in van de volwassene die meedoet aan de expeditie. Je moet ouder zijn dan 18 jaar om dit formulier in te vullen.

  1. Je gegevens
  2. Bevestiging
Je gegevens
In hoofdletters, zonder spaties.

Voorwaarden WNF-Familie Expeditie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op je deelname aan de WNF-Familie Expeditie. Door je in te schrijven voor de expeditie ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De WNF-Familie Expeditie wordt in opdracht van WNF georganiseerd door Outrex Outdoor & Expedition te Goirle.

1.       Algemeen

1.1              De WNF-Familie Expeditie is een fondsenwervings evenement. Deelnemers aan de expeditie zullen tijdens deze 2 dagen (1 overnachting) deel uitmaken van het natuurgebied, leren over de natuur en de natuur gebruiken om in te eten en slapen. Ze ervaren wat het is om een parkranger in het veld te zijn en welke skills hiervoor nodig zijn. Deelnemers dienen hiervoor een sponsorbijdrage te werven ten behoeve van Stichting Wereld Natuur Fonds.

1.2              Deelname aan de expeditie is voorbehouden aan een ouder/ verzorger van tenminste 18 jaar en een kind in de leeftijd van 10-16 jaar. Je deelname is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

1.3              De WNF-Familie Expeditie vindt plaats in 2 verschillende natuurgebieden in Nederland in het weekend van 30 sept-1 okt 2017.

 

2.       Fondsenwerving

2.1              Alle fondsen die je in het kader van de WNF-Familie Expeditie werft komen ten goede aan projecten van de tijger waarvoor WNF ten tijde van de expeditie een internationale campagne voert.

2.2              Je bent zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. Houd er rekening mee dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor je eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om je voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WNF.

2.3              Deelnemers mogen de naam van WNF, WNF-Familie Expeditie en het speciale actielogo gebruiken ten behoeve van fondsenwerving. Het actielogo kan worden gedownload via de website.

 

3.       WNF-Familie Expeditie

3.1              De expeditie is bedoeld voor mensen die fysiek een redelijke conditie hebben en in staat zijn om minimaal 1 dag te hiken. Helaas is de expeditie niet geschikt voor mensen die in een rolstoel zitten. De opdrachten die gedaan moeten worden zijn uitdagend maar van dien aard dat kinderen van 10-16 jaar deze met hun begeleider goed kunnen uitvoeren. Dit evenement is niet gekoppeld aan een wedstrijdelement, maar ingestoken op persoonlijke beleving. Deelname is voor eigen risico.

3.2              Het is deelnemers niet toegestaan het gebied waarin de expeditie plaatsvindt, te verlaten gedurende de 2 dagen. Deelnemers dienen de instructies van Outrex/ WNF en zijn hulppersonen te allen tijde op te volgen.

3.3              Stichting Wereld Natuur Fonds behoudt zich het recht voor om deelname aan de expeditie te weigeren indien een deelnemer naar het oordeel van WNF daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke gesteldheid.

3.4              Deelname aan de expeditie kost 150 euro per persoon, dus 300 euro voor je team, bestaande uit 1 ouder/ verzorger en een kind van 10-16 jaar.

3.5              Er geldt een veiligheidsplan gedurende de expeditie. Er is bovendien een biketeam van Rode Kruis aanwezig en in de gebieden komen verzamelpunten in geval van nood.

 

4.       Verzekering en annulering

4.1              Deelnemers zijn verzekerd via de lopende verzekering van OUTREX. Bij noodweer zal afgelasting plaatsvinden en is sprake van overmacht. Deelnemers wordt een alternatieve datum aangeboden, nl zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017.

4.2              Indien je besluit om je deelname aan de expeditie te annuleren is restitutie van het inschrijfgeld of teruggave van eventuele geworven fondsen niet mogelijk.

 

5.       Communicatie en beeldmateriaal

5.1              WNF houdt je via e-mail en social media op de hoogte van ontwikkelingen. Daarnaast is er een informatiemiddag. Zie voor de exacte datum www.wnf.nl/expeditie

5.2              Stichting Wereld Natuur Fonds zal beeldmateriaal, zoals foto’s en films, maken van de WNF-Familie Expeditie. Je gaat ermee akkoord dat WNF en Outrex dit materiaal kosteloos en onvoorwaardelijk mogen gebruiken (onder andere als drukwerk, op internet, als film) voor promotionele doeleinden.

 

Zeist, mei 2017

Het Wereld Natuur Fonds legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via Antwoordnummer 7040, 3700 TA Zeist of via info@wwf.nl.
Het Wereld Natuur Fonds legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via Antwoordnummer 7040, 3700 TA Zeist of via info@wwf.nl.

Indien je betaalt met een eenmalige SEPA machtiging geef je door dit formulier te versturen toestemming aan het Wereld Natuur Fonds (Driebergseweg 10, 3708JB te Zeist, Nederland, incassant ID: NL60WNF411775880000) voor het sturen van een eenmalige incasso-opdracht naar je bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden). 

Wat moet je weten:

  • Datum: 30 september- 1 oktober 2017
  • Kosten: 150 euro per persoon, 300 euro per team, te voldoen bij inschrijving
  • Je schrijft je in als team: 1 volwassene en 1 kind (10-16 jaar)
  • Inclusief: eten, drinken en overnachting
  • Een goede conditie is vereist, het gebied is niet rolstoeltoegankelijk
  • Er is plaats voor 50 teams
  • De WNF-Familie-Expeditie wordt in samenwerking met een gespecialiseerd outdoorbedrijf georganiseerd: OUTREX Outdoor & Expedition
  • Na inschrijving nemen we z.s.m. contact met jullie op voor aanvullende gegevens en informatie.

Vragen? Bel op werkdagen tijdens kantooruren naar 0800-1962 (gratis). Of stuur een mail naar gowild@wwf.nl

Close-up van twee Siberische tijgers